Global EN

The Swedish export credit system enables major fossil fuel investments abroad- despite Sweden’s climate ambition

28 maj, 2019 av

Climate change is a threat to our civilisation; urgent action is needed to avoid catastrophic consequences. Sweden has taken the lead in the global battle against climate change, but there are still neglected areas in Swedish climate policy. A new report from the Swedish Society for Nature Conservation reveals that Swedish government-backed export credit system […]

Global EN

Replacing SAICM: Experts call for a ”hybrid model”

13 februari, 2019 av

Experts call for a ”hybrid model” to replace the UN chemicals strategy Strategic Approach to International Chemicals Management (SAICM) after 2020. The UN chemicals strategy SAICM has a mandate that expires 2020. Discussions about what will replace SAICM after 2020 are going on. A number of reports have earlier highlighted that the shortages with the […]

Global EN

Despite court ruling – deep conflict in biodiversity hotspot in South Africa intensifies

15 januari, 2019 av

Xolobeni, located in Eastern Cape – a 2,5 hours’ drive South from Durban – is a pristine, beautiful place on earth. Situated on the coast and stretching west with a green hill agricultural landscape between deep gorges, waterfalls and geologically unique rock formations. The area is a biodiversity hotspot, implying a great biodiversity and the […]

Hav & jordbruk

Hög tid att fokusera på ungas situation i fiskesektorn

22 september, 2017 av

    Ungdomar (<35 år, def. Afrikanska Unionen) utgör en viktig roll i världens fiskesamhällen, både för länders ekonomi och för en tryggad livsmedelsförsörjning, men också för fiskesektorns överlevnad.

Hav & jordbruk

Let the show begin

5 juni, 2017 av

Jag har en stark känsla av att det viktigaste redan har hänt. Innan konferensen om haven.

Hav & jordbruk

”The Ocean Conference” – ett initiativ för att rädda världshaven och uppnå hållbarhetsmål 14

28 april, 2017 av

Snart är det dags för ”The Ocean Conference” – en FN-konferens på initiativ av Sverige och Fiji och med syftet att stödja arbetet med Agenda 2030 och mer specifikt hållbarhetsmål 14 (Hav och marina resurser) https://oceanconference.un.org/.  FN-konferensen ska driva på genomförandet och möjliggöra att fler tar ansvar för havens framtid. Naturskyddsföreningen, tillsammans med tusentals andra […]

Klimat

En klimatpolitik som räknar utsläppsminskningar men inte utsläpp utomlands

5 september, 2016 av

Miljömålsberedningen har haft till uppgift att ta fram en strategi för en samlad och långsiktig klimatpolitik. Beredningen har presenterat två betänkanden, och det andra remissbehandlas just nu för att sedan förhoppningsvis leda till en proposition från regeringen.

Klimat

Vegopepp – lunchvego i Almedalen 2016

30 juni, 2016 av

Här hittar du alla våra programpunkter på temat vegopepp under Almedalsveckan i Visby 4-8 juli! Klicka på rubrikerna för mer information. Allt är helt gratis och öppet för allmänheten. Vårt fullständiga program hittar du på Naturskyddsföreningens hemsida. Det finns också ett Facebook-event där du kan tacka ja eller anmäla ditt intresse. Naturskyddsföreningen vegopeppar med lunchvego […]

Klimat

Slutspurt i Miljömålsberedningen – vad händer med Parisavtalet?

24 maj, 2016 av

Viktiga steg framåt Miljömålsberedningen är nu inne på slutspurten med färdigställandet av sitt andra delbetänkande som ska presenteras i juni. Beredningens första betänkande kom i mars och hade som huvudnummer ett förslag till klimatpolitiskt ramverk samt ett långsiktigt klimatmål för Sverige. I det kommande andra och sista betänkandet ska förslag bland annat ges till etapp- […]

Miljögift

FN-arbete för säkrare kemikaliehantering

25 september, 2015 av

Den kommande veckan samlas representanter för världens länder och olika intresseorganisationer i Genève för att diskutera hur vi ska göra kemikaliehanteringen säkrare. Naturskyddsföreningen kommer också att vara på plats. Möte i Geneve Mötet i Geneve blir den fjärde konferensen inom ramen för Strategic Approach to International Chemicals Management (förkortat SAICM). Ett starkt kemikaliearbete nationellt räcker […]

Miljögift

Plastbanta – den nya dieten?

7 juli, 2015 av

Plastbanta är ett nytt begrepp i svenska språket sedan förra året. Men vad innebär det och varför plastbantar man? Det ska vi reda ut här. Plastbanta innebär att man rensar ut plastföremål ur sitt hem, eftersom plast kan innehålla skadliga kemikalier. Men all plast innehåller inte skadliga kemikaler. Vi vill vara mer nyanserade och ser […]

Miljögift

Över 3000 högfluorerade ämnen i bruk

7 maj, 2015 av

200 forskare från 38 länder har undertecknat ett så kallat Madrid statment, alltså ett uttalande, som dokumenterar ett vetenskapligt samförstånd om problemen med högfluorerade ämnen (även känt som poly- och perfluoralkylämnen (PFASs)). Forskarna har även strukturerat upp konturer för en färdplan för att förhindra ytterligare framtida problem. Forskarna är oroliga för att de högfluorerade ämnen […]

Skola

Pallkrageprojekt i Oskarshamn invigt

20 juni, 2019 av

Onsdag den 19 juni invigdes Oskarshamns kommuns Pallkrageprojekt! Brädholmen i Oskarshamn pryds nu av färgglada och grönskande pallkragar. Barn från olika förskolor i kommunen har tillverkat insektshotell, dekorerat pallkragar, sått grönsaker, bär och blommor under våren på sina skolor. Projektledaren och stadsarkitekten Erik Hjertqvist berättar att Pallkrageprojektet  är en del i arbetet med att låta […]

Skola

Klimatsmart mat i skolan fokus på nätverksträff i Helsingborg

13 maj, 2019 av

Den 8 maj anordnades en uppskattad nätverksträff för hem- och konsumentkunskapslärare på Rydebäcksskolan i Helsingborg. Under ett par intensiva timmar utbyttes tips och inspiration mellan hkk-lärare, kockar, Naturskyddsföreningen och Nordvästra Skånes renhållningsbolag (NSR), under ledning av miljösamordnare och projektledare Mónika Rüll Lundin från projekt SmartmatHbg, Helsingborgs stad. Temat för nätverksträffen var ”Hur kan vi minska matsvinnet och främja klimatsmarta […]

Skola

Energifylld morgon på Kryddgårdsskolan i Malmö

27 april, 2019 av

Lördagen 27 april höll Kryddgårdsskolan öppet hus för sina elever och deras familjer. På plats var också räddningstjänsten, miljöförvaltningen Malmö stad och Naturskyddsföreningen. Elever, föräldrar och syskon kunde varva klassrumsträffar med lärarna, med information från räddningstjänsten, och energiquiz, ordutmaning och lysrörsexperiment tillsammans med miljöförvaltningen och Naturskyddsföreningen – och masssssor av fika! Kryddgårdsskolan samarbetade 2016-2017 med […]