Plastbanta – den nya dieten?

Plastbanta är ett nytt begrepp i svenska språket sedan förra året. Men vad innebär det och varför plastbantar man? Det ska vi reda ut här. Plastbanta innebär att man rensar ut plastföremål ur sitt hem, eftersom plast kan innehålla skadliga kemikalier. Men all plast innehåller inte skadliga kemikaler. Vi vill vara mer nyanserade och ser […]

Läs mer

Undvik farliga ämnen i varor med hjälp av en app!

För ett år sedan lanserade Danska Miljøstyrelsen tillsammans med Forbrugerrådet Tænk appen ”Tjek Kemien – i dine produkter”.  Appen scannar sträckkoden på varor och ger svar på om varan innehåller något ämne på kandidatlistan, dvs om varan innehåller något särskilt farligt ämne. Hittills har danskarna använt appen 70 000 gånger. Över 1000 företag har lagt in […]

Läs mer

Hur farligt är det med farliga kemikalier?

Hur farligt är det med farliga kemikalier? Det är en fråga vi ofta får. Att utsätta sig för en farlig kemikalie vid ett tillfälle ger en mycket liten förhöjd risk för ohälsa som kopplats till den kemikalien. Men vi utsätts inte för en farlig kemikalie i taget, utan många, varje dag. Det är problemet. Studier […]

Läs mer