Oansvarigt att ducka för EU:s direktiv om nära noll-energihus

Bostäder och lokaler står för en tredjedel av energianvändningen i Sverige med betydande miljö- och klimatpåverkan som följd. Den byggbranschen har sedan länge visat att de kan och vill bygga energisnålt. EU och en lång rad kommuner har skärpt sina krav på nya byggnader. Att inte bygga energisnålt idag innebär att vi tar en springnota våra barn får betala med ränta. Men Näringsdepartementet vill inte skärpa byggnormerna.

Läs mer

Bildt utfrusen i Arktis – dags att ta ansvar för klimatet!

Förra lördagen (den 3 mars) kunde vi höra miljöminister Lena Ek i Ekots lördagsintervju säga att om hon och centerpartiet själva fick bestämma över den svenska Arktisstrategin, så skulle de verka för ett stopp för utvinning av fossila bränslen. Det väckte stor medial uppmärksamhet att centerpartiet vågade uttala en annan åsikt än regeringens. Men det är […]

Läs mer

Skärpta krav från EU – Sverige i energiskamvrån

I tisdags hände något som vi i Naturskyddsföreningen efterlyst länge. EU-parlamentet röstade då fram ett förslag som innebär strängare regler för EU-ländernas energikonsumtion. Det här ser vi som en mycket välkommen åtgärd eftersom prognosen över energianvändningen i framtiden går stick i stäv med EUs mål om en minskning med 20%. Enligt prognosen kommer flera länder till och med att öka sin användning av energi. Och Sverige är värst.

Läs mer