Energiöverenskommelsen och vattenkraften

Det är ingen hemlighet att Naturskyddsföreningen tycker att vattenkraften måste miljöanpassas för att se till att många hotade och rara djurarter överlever och trivs i våra vatten – eller som man säger på EU:ska – vattenförekomsterna måste nå God Ekologisk Status. Det är heller ingen hemlighet att föreningen gärna ser att näringen solidariskt betalar för […]

Läs mer

Är din paradisstrand ett kalhygge?

Häromveckan var jag och föreningens sakkunniga på tropiska marina ekosystem och fiske, Sara Fröcklin, i Kenya för att besöka vår samarbetsorganisation CANCO – Community Action for Nature Conservation.  En del av CANCO:s arbete går ut på att stärka de lokala kustsamhällena, t ex deras möjlighet att delta i den regionala förvaltningen av de marina resurserna […]

Läs mer

Hopp för ål, lax, öring, asp och flodpärlmusslor

Äntligen har regeringen bestämt sig för att vattenkraftens ska lyda under miljöbalkens regler. Miljöminister Lena Ek  har tillsatt en statlig utredning som ska ta fram förslag på hur nuvarande ålderdomliga regler för vattenverksamheter bör förändras. Många av dagens vattenkraftverk har 100 år gamla tillstånd utan krav på miljöhänsyn. Idag vet vi dock att många djur […]

Läs mer