”The Ocean Conference” – ett initiativ för att rädda världshaven och uppnå hållbarhetsmål 14

Snart är det dags för ”The Ocean Conference” – en FN-konferens på initiativ av Sverige och Fiji och med syftet att stödja arbetet med Agenda 2030 och mer specifikt hållbarhetsmål 14 (Hav och marina resurser) https://oceanconference.un.org/.  FN-konferensen ska driva på genomförandet och möjliggöra att fler tar ansvar för havens framtid. Naturskyddsföreningen, tillsammans med tusentals andra […]

Läs mer

Internationella kvinnodagen 2016

”A lot of women involved in the fish trade are single parents. For them, fish represents the main and sometimes only source of income; the survival of the family depends on it”. Idag, den 8 mars, firar vi den Internationella kvinnodagen – en dag där ojämställdhet och kvinnors situation världen över särskilt uppmärksammas. Inom fiskesektorn […]

Läs mer

Agenda 2030 och klimatmötet i Paris (COP21) – äntligen lyfts betydelsen av hav och marina resurser för hållbar utveckling

I slutet av september antog världens ledare Agenda 2030 – dvs. 17 nya globala hållbarhetsmål och 169 delmål. Nu håller dessa mål som bäst på att beredas inför slutmötet i december i Paris då avtalet för hållbar utveckling ska tecknas. De nya hållbarhetsmålen skiljer sig något från de åtta Milleniemålen (som är det avtal som […]

Läs mer

Illegalt fiske och handel: EU ger gult kort till Thailand medan Filippinerna och Sydkorea slipper undan

Uppskattningsvis fångas upp till 26 miljoner ton fisk (15 % av världens totala upptag) olagligt varje år. Olagligt fiske leder inte bara till minskade fiskbestånd och habitatförstörelse utan konkurrerar även på många platser ut det småskaliga fisket, vilket i sin tur resulterar i sårbara kustsamhällen. EU, som står för störst import av fisk, försöker reglera […]

Läs mer

Kvinnor – viktiga aktörer i fiskesektorn men långt ifrån jämställda

Trots att kvinnor utgör en stor del av världens fiskearbetare, framförallt inom fiskhantering, handel, och plockning av skaldjur, så är deras roll i hantverksfisket ofta förbisedd i forskning, statistik och beslutsfattande processer. Denna struktur återfinns i såväl låginkomst som höginkomstländer. Tillsammans med våra marina samarbetsorganisationer i Syd jobbar vi aktivt för att ändra på detta och […]

Läs mer

Fortsätt skippa scampi

Vi har länge uppmanat folk att skippa scampi, d v s odlade tropiska jätteräkor. Med hjälp av vår kampanj, AntiScampi, och ett enormt tryck från allmänheten så slutade flera livsmedelsaffärer (Coop, Willys, PrisExtra, Lidl och Hemköp, samt många enskilda ICA-handlare) och restauranger att sälja denna skamräka. Nu ser det dock ut som att jätteräkor åter […]

Läs mer

Ett stort steg för det småskaliga fisket – nya internationella riktlinjer för ökad hållbarhet

    I höstas var jag, tillsammans med flera hundra internationella deltagare, på en konferens i Mexico med tema småskaligt fiske (2nd World Small-Scale Fisheries Congress). Nu tänkte jag berätta lite om vad som är nytt på området. Men först lite bakgrund till ämnet. Det småskaliga fisket sysselsätter omkring 37 miljoner människor världen över. Lägg till alla de som […]

Läs mer