380 pedagoger. 57 skolor. 1 Skåne.

Under 2014 har Energifallet hållit fortbildningar om energi och hållbar utveckling riktade till grundskolepedagoger i Skåne. Vi har träffat 380 pedagoger i 57 skånska skolor där vi har hållit både inspirationsträffar, enskilda fortbildningstillfällen, och inspirationsserier som pågått under en hel termin.

IMG_0655

Utställning på Stadshuset i Malmö. Elever på Kulladalsskolan presenterar sina framtidslösningar för Region Skåne-politikern Niels Paarup-Petersen (C). Foto: Ingrid Camper.

Energifallets Skånesatsning har under 2014 genomförts i sammanlagt fjorton kommuner. Inspirationsserierna har genererat medial uppmärksamhet från flera håll. På den här sidan finns länkar till tidningsartiklar, radioinslag och kommunala hemsidor som uppmärksammat utställningarna.

Inspirationsträffar

Under en inspirationsträff träffar vi pedagoger i 2-3 timmar där vi tillsammans diskuterar hur hållbar utveckling kan genomsyra undervisningen och hur vårt läromedel Energifallet kan användas i klassrummet.

Tjugo inspirationsträffar har skett i tio kommuner: Eslöv, Helsingborg, Höganäs, Klippan, Kristianstad, Lomma, Lund, Malmö, Perstorp och Ängleholm. Totalt över fyrtio skolor och 380 pedagoger har deltagit.

Inspirationsserier

En inspirationsserie pågår under en hel termin i samarbete mellan Naturskyddsföreningen och kommunens energirådgivare. Serien startar med en träff (2-3 timmar) på skolan som påminner en inspirationsträff, men där vi också presenterar upplägget för terminen. Därefter handleds lärarna av oss och energirådgivaren och de deltagande klasserna skapar en utställning där de presenterar arbetet.

Genom utställningen får eleverna på ett konkret sätt visa upp sina tankar och reflektioner om energi och hållbar utveckling. Energirådgivarna i kommunerna hjälper till att genomföra utställningarna.

Inspirationsserierna har skett  i fem kommuner: Skurup, Osby, Malmö, Tomelilla, Ystad. Totalt 17 skolor och ett sextiotal pedagoger har deltagit.

IMG_0069

IMG_0066

Utställning på Kulturhuset i Tomelilla. Elever på Smedstorps skola visar sina uppfinningar: Ett hästtäcke med solceller (första bilden) och minglar och spanar in utställningen på vernissagen (andra bilden). Foto: Sanna Dufbäck.

Missade ni chansen att boka en fortbildning? Sök bidrag till klimatutbildning av Klimatsamverkan Skåne (upp till 10 000 kr per skola) så att vi kan komma till er under 2015! För mer information, kontakta: sanna.dufback@naturskyddsforeningen.se