Att förändra världen och sånt där

Demokrati och utbildning för hållbar utveckling

Demokrati har människor världen över kämpat hårt och länge för. Vad känner dina elever till om olika styrelsesätt? Vem är det som bestämmer egentligen? Och hur går det att påverka utan att vara president eller riksdagsledamot? Kan barn och unga påverka samhället?

Vägen mot en hållbar utveckling innehåller inte enbart frågor om energi, klimat, ekosystem, resursanvändning och miljöpåverkan. De är väldigt stora frågor i sig själva, men de hör också ihop med de sociala systemen, alltså oss människor och de strukturer vi skapar. En hållbar utveckling kan inte vara verkligt hållbar om den inte inkluderar allas lika värde, jämlikhet och global rättvisa. En utgångspunkt för att jobba med utbildning för hållbar utveckling är att använda demokratiska arbetssätt.

Den demokratiska metoden för undervisning och samhällsdeltagande präglar såväl läroplanen som nationella och internationella överenskommelser för hållbar utveckling. Vikten av demokrati och sociala aspekter i byggandet av det hållbara samhället underströks förra veckan också  av riksdagspolitiker vid en paneldiskussion på ett seminarium om framtiden för utbildning för hållbar utveckling. Detta var det andra av två seminarier som ordnats för att samla svenska perspektiv på hur det nya globala handlingsprogrammet för utbildning för hållbar utveckling ska utformas och tillämpas. Seminarierna har samlat en rad rekommendationer som tas vidare till världskonferensen i Aichi-Nagoya i Japan i november i år, som markerar slutet på FNs årtionde för utbildning för hållbar utveckling och inledningen på det nya Global Action Programme on ESD som sträcker sig bortom 2014.

blogg_demokrati

Energifallets övningar om ställningstagande och påverkan

Hur arbetar ni med demokratifrågor i klassen? Energifallet har ett par övningar som tar upp olika sätt att lyfta och driva frågor eleverna tycker är viktiga. Eleverna får också ta ställning i kluriga frågor och lära sig se saker ur olika perspektiv. Passar extra bra att prata om så här i valtider!

F-3

Uppdrag: förändra världen! Här jobbar eleverna med hur de kan skapa uppmärksamhet kring något som de anser behöver förändras!

4-6

Skapa publicitet – påverka där du bor! I den här övningen får klassen möjlighet att påverka och försöka förändra något i sin omgivning. Tillsammans funderar eleverna ut något de vill påverka och vad de ska göra för att åstadkomma förändring. Samtidigt får de inblick i hur media fungerar och tränar på att förmedla ett budskap.

Så tycker jag – värderingsövningar. Här får eleverna ta ställning till ett antal energi- och klimatrelaterade påståenden och frågor i tre olika varianter på värderingsövningar: Fyra hörn, Stå på linjen och Heta stolen.

7-9

Skapa publicitet i media – förändra världen! Den här övningen handlar om att påverka samhället genom att skapa uppmärksamhet kring sakfrågor.

Debatt i morgonsoffan. Här får eleverna förbereda och genomföra en debatt runt ett energi- eller klimatrelaterat ämne.

Så tycker jag – värderingsövningar. Genom värderingsövningarna Fyra hörn, Stå på linjen och Heta stolen får eleverna diskutera och ta ställning till svåra frågor.