#Björklundsskola i riksdagshuset

I måndags kväll (3/2) intog ett antal elever tillsammans med Gustav Fridolin (MP) och Esabelle Dingizian (MP) ett av riksdagens rum för att diskutera svårigheter och möjligheter med dagens och morgondagens skola. Det var de ungas röster och åsikter som skulle få höras och fokus för diskussionerna blev organisationen, lärare och glädje.

-2014-02-03 16.47.13

Samtalen pendlade mellan möjligheter och hinder och eleverna visade en stor förståelse för lärares administrativa börda. Vikten av att arbeta med helhet och värdegrund lyftes och det finns en stor efterfrågan på att koppla samman undervisning och teori med nutid och elevens faktiska verklighet. Hur ska vi annars kunna skapa tydlig relevans och användbarhet i undervisningen? Det pratades också om att elever känner en konstant stress och press av att inte duga och räcka till och att ständigt jagas av betygskrav från omgivningen. Samtidigt verkar varken elever eller lärare förstå eller kunna förklara vad betygskriterier och matriser faktiskt innebär i praktiken. Upplevelsen av att ingen riktigt kan eller hinner förklara varför du får ett visst betyg stressar eleverna, och i samtalen som fördes under måndagskvällen påpekades gång på gång elevernas vilja att få individanpassad återkoppling snarare än att bli rankade med endast en bokstav. Behovet av en bättre förståelse för elevernas olikheter i förutsättningar för lärande, både när det kommer till sociala och ekonomiska bitar är centralt. Eleverna vill kunna växa som individer och de vill lära sig. Det kräver inte bara förståelse för elevernas olikheter, men även att lärarna ska få tid att möta eleverna i dessa behov.

2014-02-03 16.37.35

Vi tror på att skapa undervisning som tydligt knyter an till verkligheten, där lärare och elever kan hantera samhällsfrågor, skolfrågor, teknikutveckling, livsstil i kombination med reflektioner kring de större frågorna. Därför har Naturskyddsföreningen bland annat utvecklat Energifallet för grundskolan och därför arbetar Naturskyddsföreningen med modellskolan i Malmö. Vi vill se att skolan är verkligheten, istället för att verkligheten är någonting som vi möter när vi lämnar skolan.

Vad är #Björklundsskola? Läs ”Twittrande elever till riksdagen”