Energifallets ordlista för lärare och alla andra

Skärmklipp 2015-08-19 18.31.29

Vad menas med kollaborativ ekonomi, skiffergas och utsläppsrätt? Och vad heter uttrycken på engelska? Med Energifallets ordlista på svenska och engelska får du och dina elever koll på ord och begrepp som rör energi, klimat och hållbar utveckling. På mittuppslaget i ordlistan finns det dessutom smarta tips på hur det går att prata om klimatfrågor på ett konstruktivt sätt.

Ladda ner! Skriv ut! Sprid! Låt gärna ett par exemplar finnas tillgängliga i klassrummet. Skicka länken till kollegan. Ge bort en kopia till grannen. Ordlistan är till för alla!

Skärmklipp 2015-08-19 18.31.31

> Klicka här för att komma till ordlistan!