Energisjälvförsörjande skola och engagemangsträff i Alingsås

I Alingsås finns en av Europas första nollenergi-/plusenergiskolor. Den heter Stadsskogenskolan och ligger i den helt nya stadsdelen Stadsskogen. Agnes från Energifallet var där och spanade in hur skolan ser ut och hur det går med solenergiomvandlingen. Hela taket på skolbyggnaden är täckt med solpaneler. Omvandlingen av energin kan följas på en stor skärm i entrén. Eleverna kan se hur mycket energi solpanelerna omvandlar i förhållande till hur mycket skolan använder. Just nu ligger de på plus! På hemsidan kan man följa hur energiomvandlingen ligger till.

solenergiomvandling

Under sommarhalvåret kan skolan försörja sig själv med fastighetsenergi och verksamhetsenergi. Det blir till och med ett överskott som de säljer till stadens elnät. Under de mörkare månaderna ligger självförsörjningen lite på minus. Då behöver de köpa lite el, men det går jämt ut eftersom de ligger på plussidan resten av året! Coolt!

stadsskogenskolan

På kvällen hölls en inspirationsträff om hållbar utveckling i skolan tillsammans med den lokala Naturskyddsföreningskretsen i Alingsås. Det diskuterades ämnesövergripande undervisning och utomhuspedagogik. Dessutom funderades det kring vad undervisning för hållbar utveckling egentligen innebär. Det handlar ju inte bara om miljön, utan även om sådant som till exempel demokrati, rättvisa och de sociala strukturerna. De måste ju också vara hållbara när vi möter framtidens utmaningar. Och sedan har vi livsstil, konsumtion och globalisering. Allt hänger ihop och allt kan kopplas till naturen som ju liksom utgör själva förutsättningen för allt annat. Hållbar utveckling är inte ett enskilt ämne, det är ett förhållningssätt som skulle kunna finnas överallt i skolan och undervisningen.

Hur förhåller vi oss till människor och miljö, här och långt bort, så att det fungerar, nu och i framtiden? Energifallet och Naturskyddsföreningen i skolan har många bra övningar som tar upp detta. Några är Klimatkocken, Framtidsresan, Följ t-shirten och Fyra hörn – en värderingsövning. Övningarna i Tema mat är också toppen att använda för att jobba med matfrågor ur ett bredare perspektiv.

Har ni något skoj på gång i er skola? Solpaneler, takodling eller mer ekologisk skolmat? Eller något annat? Berätta!

Vill ni ha en inspirationsträff om hållbar skola? Hör av er! agnes.vungi@naturskyddsforeningen.se