Förändra på riktigt! Lektionstips från Energifallet och pepp från USA

Sju barn fick rätt när de stämde den amerikanska delstaten Washington för att inte ha vidtagit tillräckliga åtgärder mot klimatförändringar. Domstolen erkänner de enorma skador som klimatförändringar orsakar unga människor.

Domstolen dömer statens miljömyndighet att vidta åtgärder för att minska utsläppen av växthusgaser. Myndigheten ska dessutom rådgöra med barnen som står bakom stämningen.

Stämningen är en av flera fall där organisationen Our Children’s Trust stämmer delstater och den amerikanska staten. Organisationen driver även stämningar internationellt med hänvisning till barnens lagliga rätt till ett stabilt klimat och en hälsosam atmosfär.

Lektionstips: Förändra i viktiga frågor

skapa_publicitet_i_media_stora7-9

Foto: Ulrika Swenger.

Hur kan man driva viktiga frågor för att få till en förändring? Energifallets övning ”Skapa publicitet i media – förändra världen!” handlar om att påverka samhället genom att skapa uppmärksamhet kring sakfrågor. Eleverna väljer något de skulle vilja förändra för att skapa ett mer hållbart samhälle. De arbetar  steg för steg med formulering av budskap, mediestrategi och mediaträning – för att slutligen presentera och genomföra kampanjen.

> Till Skapa publicitet i media – förändra världen! för åk 7-9

Foto: Ulrika Swenger.

Foto: Ulrika Swenger.

Övningen finns också för årskurs 4-6 där eleverna arbetar med att påverka något i sin omgivning, samt för årskurs F-3 där eleverna uppmärksammar något  de anser behöver förbättras i skolan.

> Till Skapa publicitet – påverka där du bor! för åk 4-9

> Till Miljövänlig skola! för åk F-3

Tips! Undersök hur man går tillväga för att lämna förslag och synpunkter där ni bor. Ta reda på om er kommun tar emot medborgarförslag och öva på hur man skriver ett sådant. Fråga ansvariga på kommunen hur de arbetar med demokratifrågor och med att låta barn och unga vara delaktiga när beslut ska tas. Hur kan de arbeta med elevernas förändringsförslag?