Hej härliga hösttermin!

skolstart ht 15

Foto: Helena Lundmark

Nu är det dags att damma av katedern och lokalisera favoritkaffemuggen! Är du och din klass laddade för en energifylld hösttermin? Energifallet.se står redo med färdiga övningar om energi och hållbar utveckling. Här hittar du några tips på roliga och lärorika övningar för årskurs F-3, 4-6 respektive 7-9 att sätta tänderna i.

 

Åk F-3 Vi spanar hemma

Ämnen: NO, SO, Ma, Sv, Hkk, Tk

vi spanar hemma 918x370

Foto: Ulrica Zwenger

Hur länge duschar vi hemma? Hur mycket mat slängs? I den här övningen får eleverna i uppdrag att gå hem och spana för att ta reda på hur energi används i hemmet. Utifrån spaningen kommer eleverna med förslag på hur energianvändningen kan minska. Övningen syftar till att eleverna utvecklar sin förmåga att genomföra, dokumentera och redovisa enkla undersökningar och bli medvetna om olika slags energianvändning i hemmet.

> Till övningen Vi spanar hemma för åk F-3

Tips! Introducera eleverna till energibegrepp och klimatfrågor (eller fräscha upp minnet om de tidigare läst om det) med övningen Vad är energi?

 

Åk 4-6 Vad brinner?

Ämnen: Bi, Fy, Ke, Ge, Sh

vad brinner 918x370

Foto: Piia Vungi

En utomhusövning där klassen får göra upp en eld och ta reda på vilka saker som brinner och vad som händer med dem då. Vart har veden tagit vägen när elden har brunnit ut? Hur kommer kolatomerna in i veden? I övningen diskuteras kolets kretslopp, fotosyntesen, energianvändning och klimatpåverkan.

> Till övningen Vad brinner för åk 4-6

Tips! Introducera eleverna till energibegrepp och klimatfrågor (eller fräscha upp minnet om de tidigare läst om det) med övningen Vad är energi?

 

Åk 7-9 Klimatkocken

Ämnen: Hkk, Bl, Sv/SvA (Ge, Bi, Ke, Sh)

klimatkocken 918x370

Illustratör: Erik Espmark

Här får eleverna komponera en klimatvärsta och en klimatbästa middag. Målet med övningen är att eleverna får ökade kunskaper om matens klimatpåverkan, samt att de får förståelse för hur de som konsumenter kan bidra till en hållbar utveckling genom att göra medvetna val. I övningen finns flera olika förslag på hur ni kan dokumentera och presentera arbetet. Vad sägs om att göra en en matutställning eller en klimatsmart kokbok?

> Till övningen Klimatkocken för åk 7-9

Tips 1! Inspireras av vårt tidigare blogginlägg om hur ni i klassen kan arbeta med frågor om mat och klimat.

Tips 2! Fräscha upp minnet av energibegrepp och klimatfrågor med övningen Tankar om energi.

 

Med önskan om en god terminsstart!

 

Energifallet.se är Naturskyddsföreningens kostnadsfria läromedel om energi och hållbar utveckling för grundskolan.