Inbjudan: Hållbar utveckling i praktiken på Spyken i Lund

Måndagen den 16 april kl 14:00-16:45 håller gymnasieskolan Spyken i Lund öppet hus med ett eftermiddagsprogram om lärande för hållbar utveckling (LHU).

Alla som är intresserade av LHU och skolutveckling är välkomna!

Under två läsår (2016-2018) samarbetar Naturskyddsföreningen med Lunds kommun och gymnasieskolan Spyken i projektet Hållbara tillsammans. Syftet är att ge skolledare och lärare kunskap och verktyg att implementera lärande för hållbar utveckling. Projekttiden närmar sig sitt slut och den 16 april bjuder vi gemensamt in till öppet hus på skolan för att dela med oss av vad vi gjort och lärt oss på vägen.

Elever, lärare och andra i skolpersonalen delar med sig av erfarenheter och tips kring hur hållbarhet kan genomsyra olika skolämnen och olika delar av skolans organisation. Medverkar gör också organisationer och andra samhällsaktörer som visar hur skolarbeten kan knytas till närsamhälle och omvärld. Programmet avslutas med ett reflektionssamtal med elever, lärare, skolledare och beslutsfattare. Deltagande är kostnadsfritt.

> Se hela programmet här på webben

> Till anmälan (Sista anmälningsdag är 13 april)