Inga stekta kottar på Valborg!

Visste du att igelkottar funnits i 65 miljoner år? De har varit med ett tag! När vi i Sverige började med storskaliga jordbruk, användning av miljögifter och ökad landsvägstrafik gick det hårt åt igelkottarna. Det ledde till att djuret fridlyst år 1972.

För oss på Naturskyddsföreningen är det viktigt att hålla koll på hur det står till med våra taggiga kompisar. 2014 gjorde föreningen en efterlysning av igelkottar i landet. Nästan 18 000 igelkottsiakttagelser rapporterades och det visade sig att igelkotten inte längre är en hotad art. Kartläggningen visade också att igelkottarna urbaniserar – de har flyttat från landsbygden in till trädgårdar i tätorter. Men det finns fortfarande hot mot djuren, till exempel blir många av dem överkörda när de korsar bilvägar.

Nu i valborgstider är det extra tufft att vara igelkott. Rishögen till majbrasan är en perfekt sovplats för igelkottarna. De sover hela vintern och vaknar upp igen när det blir varmare. Kalla vårnätter kan de gosa in sig bland löv och ris och sova lite till. För att undvika stekta kottar, se till att lasta om eller flytta rishögarna innan brasan tänds.

igelkott_valborg

Kolla rishögen för att undvika stekta kottar till Valborg.

Förutom att vara ett coolt urtidsdjur med taggar på ryggen så är igelkotten viktig för den biologiska mångfalden och ekosystemen. Biologisk mångfald betyder att det finns många olika arter av växter, djur och organismer inom ett visst område. Ju fler arter desto starkare ekosystem. Ekosystem är naturliga system som sköter sig själva och håller naturen i balans så länge inget hotar eller skadar dem. De är viktiga eftersom det jobb ekosystemen utför ger oss friskt vatten, ren luft och pollinering av grödor. Det kallas ekosystemtjänster, och innebär allt det vi människor får från naturen – helt gratis! Bin och humlor utför en ekosystemtjänst när de pollinerar blommor. De naturliga vattenreningssystem som finns i viss våtmark eller som utförs av musslor är ekosystemtjänster. En annan tjänst naturen erbjuder är hälsa och välbefinnande – vi mår bra av att vistas ute i det gröna. Igelkottar hjälper till att hålla naturen i balans genom att mumsa skadeinsekter på växter.

Lektionstips

För årskurs 7-9 Läromedlet Ekosystemtjänster – Vad naturen gör för dig innehåller elva övningar om ekosystemtjänster uppdelade i de tre kategorierna Fakta, Argumentera och Ut och undersök.

För årskurs 4-6 Energifallets övning Gratis från Naturen tar upp begreppet ekosystemtjänster och eleverna får fundera kring hur det går att göra ett äpple, hur vi får syre att andas och hur vattnet blir rent.

För de yngsta eleverna – Läs spännande igelkottsfakta och gå ut och flytta en rishög. Rapportera eventuella igelkottsfynd till Naturskyddsföreningen! Gör våra pollinerare glada genom att så ängsblommor eller bygga en humleholk.