Kärnkraft: hot eller hopp?

Få frågor är så polariserade som kärnkraft. Debatten handlar ofta om för eller emot, där förespråkarna hävdar att Sverige inte klarar sig utan kärnkraften som baskraft och där motståndarna är oroade över miljörisker och anser att det är dyr, farlig energi som inte platsar i framtidens energisystem.

Diskussion om kärnkraft

Fyra_horn_liten7-9Vill du få till en mer nyanserad diskussion kärnkraft i klassrummet? Använd vår övning Så tycker jag för högstadiet!

Ämnen: Fy, Bi, Ke, Ge m.fl.
Tid: 15 min

Förslag på upplägg: Stå på linjen

Lägg ut lappar på golvet med siffror från 1-6, låt eleverna ta ställning till olika påståenden genom att ställa sig vid en siffra. 1 betyder att du inte alls håller med och 6 betyder att du absolut håller med.

  • Kärnkraften bör avvecklas.
  • Alla måste försöka använda mindre energi.
  • Politiska beslut krävs för förändring.
  • Vi kan klara oss utan fossil energi.
  • Vi måste tänka på framtida generationers möjligheter att överleva.

> Till hela övningen Så tycker jag för högstadiet
> Till övningen Så tycker jag för mellanstadiet

Skrivuppgift om kärnkraft

7-9_energireportern_sma

Vill du låta eleverna fördjupa sig i kärnkraftsfrågan? Använd övningen Energireportern!

Ämnen: Sv/Sva, Sh, Hkk, En m.fl.
Tid: 60-180 min

Låt eleverna skriva artikeln som föranleder löpsedeln. Det blir ett slags omvänd journalistik. Utgå ifrån frågeställningarna:

  • Kärnavfall måste lagras i 100 000 år: hur ska vi varna framtidens människor för att inte gå nära?
  • Vad finns det för risker och problem med kärnkraften?
  • Lopsedel_karnkraftVad hände egentligen i Fukushima?
  • Behövs kärnkraften?

Uppmuntra eleverna att driva en argumentation genom texten. Be dem leta fakta som stöder deras tes. Det är viktigt att argumentationen bygger på fakta och att faktauppgifterna går att härleda. Ta gärna upp frågor om källkritik i samband med uppgiften.

> Bildspel till övningen Energireportern
> Energifallets ordlista
> Vad Naturskyddsföreningen tycker om kärnkraft

> Till hela övningen Energireportern för högstadiet

 

Lycka till hälsar Energifallet-teamet!