Klassens Energibok nu som app

Äntligen har Apple godkänt vår app för verktyget Klassens Energibok.  Sök på Klassens Energibok i App Store och ladda ner gratis till Ipad och Iphone. I appen kan du visa och läsa färdiga e-böcker, men skapa nya böcker måste du göra i verktyget på en vanlig dator. När du har öppnat en bok i appen ligger den kvar även off-line. Böcker som tas bort från sajten Klassens Energibok, rensas även ur appen nästa gång du är on-line.

Till skillnad från andra e-bokverktyg är Klassens Energibok helt fritt från reklam, och Naturskyddsföreningen är en trygg garant för att olämpliga böcker kan tas bort.

screenshot-appen

bild e-böcker

FAQ-texter, villkorstexter och texten på startsidan kvarstår ännu att uppdatera och komplettera, det blir klart nästa vecka. Bildarkivet med bakgrundsfärger, pratbubblor och massor med illustrationer som ni får använda finns färdigt sen före jul, men texten på startsidan är hårdkodad så vi behöver webb-konsulten för att ändra den och vi vill göra allt kvarstående fix på samma gång.

Youtube krånglar med oss och instruktions-filmerna ser jättesuddiga ut från start. Efter ca 10 sek när dom laddat upp lite mer så blir filmen skarp. Du kan testa att pausa en kort stund medan filmen laddar upp lite mer. Om du är inloggad på Youtube kan du även testa att ändra din egen inställning till HD, det verkade hjälpa. Vi ska se om vi kan rätta till segheten.

Släpp loss skaparglädjen nu och skapa er egen dokumentationsbok om Energifallet. Ni bör ha boken liggande i ”privat-läge” tills den är helt klar, men sen är det förstås jättekul om ni publicerar boken så att alla kan ta del av den. Väv gärna in andra skolprojekt också som berör hållbar utveckling!