Klimatsmart mat i skolan fokus på nätverksträff i Helsingborg

Den 8 maj anordnades en uppskattad nätverksträff för hem- och konsumentkunskapslärare på Rydebäcksskolan i Helsingborg. Under ett par intensiva timmar utbyttes tips och inspiration mellan hkk-lärare, kockar, Naturskyddsföreningen och Nordvästra Skånes renhållningsbolag (NSR), under ledning av miljösamordnare och projektledare Mónika Rüll Lundin från projekt SmartmatHbg, Helsingborgs stad.

Temat för nätverksträffen var ”Hur kan vi minska matsvinnet och främja klimatsmarta skolmåltider?” Lisa från Naturskyddsföreningen presenterade skolövningen Klimatkocken som går ut på att eleverna komponerar den klimatbästa respektive klimatvärsta middagen.

Träffen var en del av projektet SmartMatHbg, ett projekt inom Helsingborgs stad, med mål att halvera matsvinnet och öka andelen klimatsmart mat i kommunens skolor.

Mónika Rüll Lundin, SmartmatHbg, Lisa Holmberg, Naturskyddsföreningen och Angelika Blom, NSR.

Vi arrangerar dessa nätverksträffar för att ge hkk-lärare och kockar möjlighet att träffas, lära av varandra och hitta sätt att utöka samarbetet och kunskapsutbytet sinsemellan, berättade Monika.

Ta vara på skolkökets rester och mat med kort bäst-före-datum i undervisningen

Några av förslagen som dök upp under träffen handlade om smarta sätt att hjälpa varandra att minska matsvinnet. När det blivit rester över i skolköket eller när varor närmar sig utgångsdatum kan lärare använda i undervisningen och låta eleverna skapa egna recept med resterna som bas.

Flera av deltagarna föreslog också att de klimatbästa måltiderna som tas fram i arbetet med Klimatkocken skulle kunna tillagas i skolköket. En annan synpunkt var att skolorna generellt kan bli ännu bättre på att planera maträtter utifrån säsong och årstid.

Matsvinn var även temat för Angelika Blom från NSR som berättade om kampanjen Resterkocken.

Resterkocken går ut på att elever i årskurs 4-9 tävlar om att ta fram det bästa receptet med rester som bas. Under en kort workshop fick deltagarna dela med sig av synpunkter och tips för att sprida kampanjen och göra den mer allmänt spridd.

Vissa barn skickar in egna bidrag men vi märkte under förra kampanjen att resultatet blir bättre när en hkk-lärare tar upp det i undervisningen och en hel klass hjälps åt, berättade Angelika.


Lärare och kockar diskuterar hur det går att inspirera eleverna att äta mer vegetariskt och klimatsmart.

Tillsammans för hållbara skolmåltider

Sammanfattningsvis var det en energigivande och intressant eftermiddag där deltagarna delade med sig av kunskap, engagemang och intresse för klimatsmart mat och minskat matsvinn. Alla verkade eniga om att dessa nätverksträffar är värdefulla och givande. Hkk-läraren Eva Jönsson från Wieselgrensskolan sammanfattade dagen så här:
Det blir enklare och är så mycket roligare att göra saker tillsammans med engagerade människor som har samma mål som en själv!

Nästa nätverksträff sker i september på Fredriksdals muséer och trädgårdar.

Länk- och lästips!

> Naturskyddsföreningens skolmaterial till Hem- och konsumentkunskap

> Övning: Klimatkocken årskurs 4-6

> Övning: Klimatkocken årskurs 7-9

> Artikel: Smart mat i skolorna i Helsingborg

> Läs mer om SmartmatHbg här
Eller följ dem på Instagram @smartmathbg

> Läs mer om kampanjen Resterkocken.se
Eller följ dem på Instagram @resterkocken