Rapport från Unescos världskonferens i Nagoya, Japan

I dagarna hölls en världskonferens i Nagoya i Japan för att markera slutet på FNs dekad för utbildning för hållbar utveckling (2005-2014) och avstampet för det nya Global Action Programme, ett globalt handlingsprogram för att accelerera arbetet med utbildning för hållbar utveckling över hela världen. Sophie Nordström från Naturskyddsföreningen rapporterar från Japan:

Idag 12 nov kl 17 lokal tid avslutades Unescos världskonferens om utbildning för hållbar utveckling (ESD – Education for Sustainable Development). Aldrig i FNs historia har så många utbildningsministrar från så många länder samlats för att diskutera policy och implementering av lärande för hållbar utveckling (LHU). På bilden syns delar av den svenska delegationen uppställda efter avslutningsceremonin, från vänster till höger:

Svenska delegationen Unescos världskonferens 10-13 nov 2014

Lisa Svensson, Lars Nordahl, Gunilla Blomqvist, Mats Djurberg, Sophie Nordström, Eva Friman, Carl Lindberg, Per Magnusson och Stellan A. Hyving.

Den svenska delegationen på plats var nöjd efter tre dagar med möten, workshops, presentationer och samtal om brådskan att implementera LHU. Under avslutningsceremonin erlades även löften med konkreta åtagande från olika länders deltagare kring hur genomförandet ska gå till.

Naturskyddsföreningens representant Sophie Nordström var särskilt nöjd med Sveriges åtagande att säkra en fortsättning på dekaden. Sveriges regering ställer sig bakom detta genom att godkänna utkastet till the Global Action Programme och tillhörande strategier för genomförandet. Håll utkik på Unescos hemsida.

Charles Hopkins, ordförande för Unescos Education for Sustainable Development avslutade konferensen. Charles syntes även på Naturskyddsföreningens höstkonferens förra veckan där han gav ett inledande tal om ESD.

charles

 Charles Hopkins från Unesco.

Den svenska delegationen till konferensen bestod av:

Aida Hadzialic, Gymnasie- och kunskapslyftsminister, Utbildningsdepartementet (Delegationsledare)

Mats Djurberg, Generalsekreterare, Svenska Unescorådet

Carl Lindberg, Svenska Unescorådets särskilda rådgivare

Eva Friman, SWEDESD

Gunilla Blomquist, Miljödepartementet

Gunilla Elsässer, WWF Sverige

Lars Nordahl, Den Globala Skolan (Universitets- och högskolerådet)

Leif Östman, Uppsala universitet

Per Magnusson, Svenska Unescorådet

Sophie Nordström, Naturskyddsföreningen

Stellan Arvidsson Hyving, Sida

Lisa Emelia Svensson, Miljödepartementet