Sjuor på Igelsta grundskola gästbloggar

GÄSTBLOGGARE! Är du lärare, lärarstudent, rektor eller på annat sätt engagerad i skolfrågor och har något skoj att berätta om – då kan du bli vår nästa gästbloggare! Maila skolbloggen!

Igelsta grundskola i Södertälje är först ut att delta i Energifallets högstadiespecial – en särskild satsning för årskurs 7-9 med fokus på energi- och resursfrågor, livscykelperspektiv, hållbar livsstil och företags samhällsansvar. Här berättar några elever i årskurs 7 själva om hur de arbetat i klassrummet och om studiebesöket de gjorde på ett Ikea-varuhus!

Så jobbade vi

Vi på Igelsta Grundskola har i ungefär 6 veckor jobbat ganska mycket med energi. Nu ska vi sammanfatta kort vad vi gjorde och varför vi har jobbat med detta. Vi vill också berätta hur det var att jobba med det här miljöprojektet.

Våra lärare har planerat hela projektet tillsammans och vi har jobbat med miljö i alla ämnen. På svenskan så jobbade vi med Energifallets tidning för högstadiet. Vi läste och pratade om hur olika exempel på vad andra gör för att förbruka mindre el. Det var olika texttyper, blandat åsiktstexter och faktatexter. Vi skrev om vad vi tänkte och tränade på att utveckla och bygga upp argument, och sedan skrev vi argumenterande texter om varför vindkraft är bra. De texterna bedömdes i både svenska, SO och NO.

Bilder eleverna gjorde under arbetet kring energi.

I engelskan läste vi olika texter på hemsidan Listen a minute som handlade om global uppvärmning och om det ekologiska fotavtrycket (som vi räknat ut vårt eget på SO-lektionerna) Vi fick berätta olika tips om hur man kan vara miljösmart och det var roligt att märka att vi kunde använda så svåra ord på engelska nu!

På NO-lektionerna lärde vi oss om förnybara och icke förnybara energikällor och varför det är nödvändigt att minska användningen av fossila bränslen. Vi pratade om det på SO-lektionerna också. Vi lärde oss om växthuseffekten och hur vi kan ändra våra vanor för att bidra till att världen blir en vackrare plats. Till exempel (på Hem och konsumentkunskapen) har vi jobbat extra med hur man sorterar i gröna påsen och också hur man tvättar på ett miljövänligt sätt och hur man sparar energi i hushållet.

Klassrumsbesök från Telge återvinning

Vi har också haft besök av kille som kom från Telge återvinning och som heter Claes Lundberg. Han berättade om hur viktigt det är att sortera matavfall i gröna påsen, och att man gör det för att återvinna den energi som finns i organiskt avfall.

igelsta_grundskola_klassrum

Claes från Telge energi berättar om gröna påsar och avfallshantering.

Studiebesök på Ikea

Dessutom gjorde vi ett studiebesök på Ikea för att få reda på hur de jobbar med hållbar utveckling och på vilket sätt deras varor är miljösmarta.

igelsta_grundskola_studiebesök

Sebastian på Ikea berättar om vad som gör papp-pallar annorlunda mot träpallar.

Tankar och tips kring energi och miljö

Det som har varit mest intressant med detta arbetsområdet har varit att vi fick veta mycket om gröna påsen och hur vi kan ta hand om miljön, och hur vi kan sluta slösa så mycket energi, som tillexempel att släcka lampan när vi inte använder lampan eller inte behöver den för tillfället.

Något som vi verkligen kommer att ta med oss är att det är jätteviktigt att man inte använder för mycket energi och att alla behöver vara med och bidra till det.

Vårt tips till andra lärare och skolor är att försöka prata om miljöproblem hur stora dem är i olika tillfällen, så att kanske eleverna tar detta med sig hem och pratar om detta med föräldrarna och då kanske de tar detta på allvar och börjar använda gröna påsen.

Ämnesövergripande arbete

Det är ganska bra att jobba med miljö ämnesövergripande i alla våra ämnen för att vi förstår mycket mer hur allt hänger ihop när vi jobbar med området i olika ämnen fast på lite olika sätt. Det är också bra att vi åkt på olika studiebesök ute i samhället.

Allt det vi lärt oss ska vi använda till något smart för någon annan. Vi tror att anledningen till att folk inte sorterar matavfall i gröna påsen är att de inte vet varför det är viktigt och vad som händer. Många i Södertälje förstår inte svenska så bra och är inte vana att sopsortera på det sättet. Vi tror också att det är för att människor är lata och inte orkar. Till dem behöver vi berätta hur viktigt det är och vad vår insats kan leda till i framtiden.

Vi ska jobba i ett projekt där vi ska sprida våra kunskaper till andra på olika sätt. På affischer med qr-koder som kopplas till våra texter, på sociala medier, kanske skriva på olika språk. Hur det projektet går får vi se innan sommaren.

/ elever i åk 7 på Igelsta grundskola

Energifallets högstadiespecial är ett samarbete med Ikea. Under 2015 görs pilotsatsningar i sju svenska städer. 2016 kommer ett begränsat antal skolor över hela landet ha möjlighet att delta. OBS! Klassrumsbesöket från Telge energi och materialet från Listen a minute ingår inte i upplägget för Energifallets högstadiespecial, utan är egna initiativ från Igelsta grundskola under arbetet kring energi.

> Läs mer om Energifallets högstadiespecial!