#skolaitiden – Trendspaning på den digitala utvecklingen i skolan

Den nyligen utgivna rapporten 2015 NMC Technology Outlook: Scandinavian Schools presenterar en rad förväntade nyckeltrender i den digitala utvecklingen i skolan de närmaste åren. Nio nyckeltrender, nio utmaningar och tolv viktiga tekniktrender beskrivs av sextio skandinaviska experter som slagit sina kloka huvuden ihop. Rapporten publiceras av New Media Consortium (NMC), tillsammans med Senter for IKT i utdanningen, Skolverket och Styrelsen for It og Læring.

Här går vi igenom rapportens nio nyckeltrender. Vill du läsa om de nio viktiga utmaningarna och de tolv tekniktrenderna, håll utkik här i skolbloggen, vi kommer skriva om dem också. Du kan också läsa rapporten i sin helhet här!

1-2 år – digitala prov och den nya lärarrollen

Trender inom den digitala utvecklingen inom en tvåårsperiod väntas bli en ökad användning av digitala prov, lärarens nya roll, samt att elever i högre grad blir digitala producenter. Skolverket och Skolinspektionen undersöker just nu hur de nationella proven kan bli digitala, något som sedan flera år tillbaka redan skett i Norge och Danmark. En sådan förändring kan också tänkas sporra användandet av it och digitala lärresurser i undervisningen. Den traditionella lärarrollen är i förändring. Flippade klassrum och andra IKT-baserade arbetssätt ger lärarrollen nya möjligheter i undervisningen. It och digitala lärverktyg ger också elever möjlighet att producera och sprida digitalt innehåll. Detta väntas bli en ökande del i elevers lärande och utveckling.

Klass 9A solberga

Foto: Kalle Melander

3-5 år – spridning av digitalt innehåll och nya typer av skolbyggnader

De kommande tre till fem åren väntas innehålla frågor kring delning av digitalt innehåll, skolornas utformning och lärandeanalytik kring digital interaktion. Användning av öppna digitala lärresurser innebär att formellt och informellt lärande korsas. De skandinaviska länderna använder fortfarande tryckta läromedel i stor utsträckning, men trenden pekar på att allt fler lärare skapar och delar digitalt innehåll i undervisningen. Ny teknik och nya arbetssätt ställer också krav på hur skolorna ser ut och är utrustade. Hellerup skole i Danmark som är en digital demonstrationsskola har exempelvis valt att inte ha några klassrum. I Danmark finns även FabLab@School där eleverna till exempel samverkar med samhället utanför skolan. Sådana exempel visar på hur själva den fysiska skolan har nya behov och förutsättningar. När elever interagerar på nätet och använder digitala lärresurser skapas information som är intressant att titta på ur ett lärandeanalytiskt perspektiv. Skolverket deltar t ex i ett EU-projekt som vill starta en dialog mellan olika aktörer och intresseområden för att lyfta frågor som rör metodik och praktik.

5 år och framåt – nya yrken i skolan och hybridlärmiljöer

På fem års sikt och längre väntas nya yrken tar plats i skolan, en utvecklad och utökad användning av digitala enheter, samt att fysiska och digitala lärmiljöer slås samman. Att nya yrken kommer in i skolan kan till exempel innebära att en gästföreläsare från näringslivet används i undervisningen. Externa yrkesgrupper i skolan kan hjälpa lärare och rektorer att göra undervisningen verklighetsförankrad och förbereda eleverna för framtidens samhälle. Digitala och fysiska lärmiljöer kan slås samman och skapa en undervisningsmiljö baserad på det bästa ur båda världar. De nya bärbara digitala enheterna ger nya möjligheter i undervisningen och genom teknikens snabba utveckling sker en ständig utökning av de möjligheterna.

Här kan du läsa hela rapporten (på engelska)!

Vad tycker du? Diskutera gärna med oss på Twitter @Energifallet #skolaitiden

Läs mer om vad som krävs för att it och digitala medier ska utveckla och förändra skolans undervisning och skapa nya möjligheter åt lärare och elever i Omvärldsbloggen!