Skolan viktigaste valfrågan!

Barn på Sverige

Det är supervalår och skolan är superviktig. Nu ligger den i absolut topp enligt de tillfrågade väljarna. Hela 40 procent i DN/Ipsos senaste mätning angav skola och utbildning som den viktigaste valfrågan. Det är en uppgång på 10 procentenheter sedan den senaste mätningen gjordes i september 2013!

Hur jobbar ni med demokrati- och valfrågor i er klass? Diskuterar ni samhällsförändring och hur man kan driva en fråga som man verkligen tycker är viktig? Naturskyddsföreningen i skolan vill gärna tipsa om Energifallet-övningarna Skapa publicitet – förändra världen för skolår 4-6 och Skapa publicitet i media – förändra världen för skolår 7-9. Övningen Debatt i morgonsoffan (skolår 7-9) tränar även förmågan att granska information, ta ställning och kommunicera i frågor i ett valfritt ämne.

Elever demonstrerar

Skolfrågan kan handla om mer än bara själva skolstrukturen. Vad är det som är så viktigt med skolan? Vad tycker eleverna? De är ju själva i skolan nästan varje dag. Mer klimatsmart skolmat, energieffektivare skolbyggnader, säkrare cykelvägar till skolan, mer elevdemokrati? Vad skulle de vilja säga till politikerna?

Och vilka andra områden är viktiga att förändra? Miljö, klimat och hållbar utveckling? Jobb? Barn och ungas villkor? Global rättvisa? Låt eleverna läsa in sig på ett område och låt debatten flöda!