Slut på kontot (!) för i år…

Idag infaller Earth Overshoot Day, dagen då det är slut på jordens ekologiska resurser för i år och vi börjar ta av dess sparkapital i stället. Resten av år 2015 lånar vi alltså resurser från jordens sparkonto. Och ju mindre som finns på sparkontot, desto mindre blir avkastningen nästa år.

Samtidigt växer jordens befolkning och vi blir fler som ska dela på resurserna. Hur ska de fördelas? Bör vi i Sverige ändra vår livsstil för att andra ska kunna få det bättre? Är det försvarbart att låna från framtida generationer för att upprätthålla vårt nuvarande materiella välstånd?

Sveriges gemensamma ekologiska fotavtryck är 3,7 jordklot. Hur stort är ditt och dina elevers? Här kommer tips på två övningar för högstadiet som kan användas för att undersöka, diskutera och påverka klassens ekologiska fotavtryck.

På spaning i hemmet

7-9_pa_spaning_i_hemmet_smaI den här övningen går eleverna på spaning i hemmet för att upptäcka hur livsstil och miljöpåverkan hänger ihop.

Börja med att undersöka klassens resursanvändning i hemmet. Ni kan ta hjälp av IVL Svenska Miljöinstitutets Klimatkontot eller Klimatsmartkalkylatorn av WWF (mindre detaljerad).

Låt eleverna undersöka vad som kan göras hemma för att spara på jordens resurser. Uppmana eleverna att komma på minst fem förbättringsåtgärder och kategorisera dem efter vilken miljövinst de tror att åtgärderna innebär.

Låt eleverna utifrån sina kategorier beskriva nuläget och hitta möjliga åtgärder (Tips! Använd Naturskyddsföreningens SMERGYmeter). Låt dem även beskriva möjliga vinster med de föreslagna åtgärderna sett ur ett hållbarhetsperspektiv och fundera på hur de åtgärder de kommer fram till påverkar familjens ekonomi.

Samtala kring funderingar och resultat tillsammans i klassen:

  • Vilka förändringar är lättast att genomföra? 
  • Vilka förändringar är svårast att genomföra? 
  • Vilka förändringar är viktigast att genomföra?

> Till hela övningen På spaning i hemmet för 7-9

Debatt i morgonsoffan

7-9 Debatt i morgonsoffan liten(+Hkk)Klassen ska förbereda och genomföra en debatt om resursanvändning.

Dela in eleverna i grupper. Inom grupperna får hälften av eleverna ta ställning för och hälften emot ett givet påstående. Eleverna får sedan några timmar på sig att samla argument för den givna ståndpunkten och förbereda sig så bra som möjligt inför den avslutande debatten.

Förslag till debattämnen:

  • Vi måste hushålla med energi.
  • Förnybar energi är framtiden.
  • Förbjud fossildrivna bilar.
  • Vi i västvärlden måste ändra livsstil för att nå en hållbar utveckling.
  • Det är politikernas ansvar att förändra världen.

> Till hela övningen Debatt i morgonsoffan för 7-9

Fördjupning

WWF: Overshoot Day 13 augusti: Nu har vi spenderat naturens budget för i år
WWF: Ekologiska fotavtryck
Overshootday.org (på engelska)
Sveriges Radio: Miljöprofessor Johan Rockströms Sommar i P1.