Sveriges största klädbytardag 2016

För sjunde året i rad är det dags för Sveriges största klädbytardag lördagen 16 april. Under förra årets klädbytardag bytte cirka 44 500 plagg ägare med varandra. Det bidrog till att spara 29 ton kemikalier, 165 ton koldioxid och 110 000 kubikmeter vatten. Här tipsar vi om hur din skola kan ordna ett klädbyte, och om övningar som passar att arbeta med på temat resursanvändning.

Klädbyte i Mölndal. Foto:

Klädbyte i Mölndal. Foto: Monica Olsson.

Klädbytardagen inspirerar grannländerna
Fenomenet klädbyte har spridit sig till våra nordiska grannländer Danmark och Norge. För andra året i rad hakar de på klädbytardagen med det danska initiativet Byttemarked och den norska kampanjen Ta vare på det du har. Ländernas initiativ samlas tillsammans med Sveriges klädbytardag under namnet Nordic Swap Day.

Så här kan din skola fixa ett klädbyte
1. Sänd ett mejl till kladbytardagen@naturskyddsforeningen.se och meddela oss om era planer.
2. Bestäm lokal, planera marknadsföring, fixa bord och galgar.
3. Beställ gratis material från oss.

> Läs mer om Klädbytardagen 2016 här!

kladbytardagen (79 av 163)

Foto: Monica Olsson.

Lektiontips med koppling till resursanvändning

Återvinna och återanvända för åk F-3
Den här övningen handlar om att vara rädd om jordens resurser genom att återanvända saker och återvinna material. Eleverna får diskutera kring vad som händer med de kläder vi växt ur och de prylar vi inte längre vill ha när vi slängt dem – finns det klokare sätt att hantera våra saker?

> Till Återvinna och återanvända (åk F-3)

Pryldetektiverna för åk 4-6
Här får eleverna reflektera kring hur konsumtion och livsstil hänger ihop. Att tillverka prylar kräver massor av råvaror och energi. Eleverna får undersöka var resurserna kommer ifrån och vart prylarna tar vägen när vi använt dem klart. Övningen finns även för åk F-3.

> Till Pryldetektiverna (åk 4-6)

Fördjupningstips! Övningarna Återvinna och återanvända och Pryldetektiverna har flera olika förslag på fördjupningar, som t ex att anordna en kläd- och prylbytardag, prova på ”remake” och göra om gamla prylar till något nytt, eller göra studiebesök och intervjua personalen på en second hand-butik eller en återvinningscentral.

Följ T-shirten för åk 7-9
I den här övningen får eleverna följa en T-shirts resa från vagga till grav – från bomullsplanta till avfall. Eleverna får diskutera kring energi- och resursanvändning och påverkan på människor, djur, klimat och miljö. Eleverna får sedan välja andra produkter att göra enkla livscykelanalyser (LCA) på, och föreslå en mer hållbar process där produkten de valt i stället går från vagga till vagga.

> Till Följ T-shirten (åk 7-9)

Passa gärna på att prata om miljömärkningar i samband med övningen. För åk 7-9 finns den helt nya övningen Vad betyder miljömärket?

Fördjupningstips! Gör ett fördjupningsarbete om hur företag arbetar med hållbarhet. Ta kontakt med företag som producerar, köper och/eller säljer produkterna och intervjua dem om hur de tänker när de köper in varor. Låt också eleverna resonera kring på olika sätt företag får oss att konsumera mer och vilken makt konsumenter kan utöva.

Lycka till önskar Energifallet!