Ganska klurigt och väldigt viktigt – värderingsövningar

Världen blir bättre och bättre. När vi bytt till förnyelsebara bränslen kan vi köra bil med gott samvete. Politiska beslut krävs för förändring. Vad hade du svarat? Dessa tre påståenden och många fler hittar du i  Energifallets Så tycker jag – värderingsövningar för mellan- och högstadiet. 

Låt eleverna ta ställning till kluriga påståenden och svåra frågor. Foto: Ulrika Zwenger.

Låt eleverna ta ställning till kluriga påståenden och svåra frågor. Foto: Ulrika Zwenger.

Övningen innehåller tre olika varianter av värderingsövningar; Fyra hörn, Stå på linjen och Heta stolen, där eleverna får ta ställning till ett antal energi- och klimatrelaterade påståenden och frågor. Målet är att utveckla elevernas medvetenhet om sina egna tankar och känslor, och att fördjupa förståelsen för och förmågan att resonera kring komplexa frågeställningar om hur människan påverkar sin omgivning och åtgärder som kan bidra till hållbar utveckling.

Frågorna behöver inte handla om energi och klimat, ni kan också hitta på egna frågor i klassen. Värderingsövningarna fungerar lika bra för att diskutera frågor om etik, demokrati, rättvisa, jämlikhet, källkritik, rättigheter och skyldigheter, politik och aktuella samhällsfrågor.

Till Så tycker jag – värderingsövningar för årskurs 4-6

Till Så tycker jag – värderingsövningar för årskurs 7-9