7 – Vår kommun kallar sig ”eko-kommun”

Västernorrland Det finns så mycket att göra på miljöfronten, det vittnar Bengt-Görans berättelse från Västernorrland om. Naturområden behöver skyddas och ibland kan det kännas som en ständig kamp. Bengt-Göran gör vad han kan och fixar både utflykter, föredrag, ger ut en tidning och kämpar för naturområden. Han är både synskadad och rörelsehindrad och längtar efter förstärkning.

Jag är rörelsehindrad och synskadad, och får det allt svårare att komma ut i naturen. Men jag tar mig fortfarande fram på cykel, och kör ibland naturcykelturer för föreningen. Man kan göra mycket mer än man tror.

Under året har vi sammantaget haft 35–40 olika sammankomster, föredrag och utflykter i kretsen med ett deltagarantal totalt över 500. Och så ger vi ut en egen tidning, Natur-likt, där vi berättar om vårt arbete, och medlemmar skriver artiklar.

Vår kommun kallar sig ”eko-kommun” men har inget eko-intresse … Vi slåss för ett naturvårdsreservat med flera mil orörd kust som fått exploateras. Vi har begärt prövningstillstånd hos Högsta Domstolen för en utbyggnad av ett vattenkraftverk som kommer att förstöra en mycket värdefull åfåra. Och vi jobbar för att skydda naturområdet Mjällådalen. Experter och forskare har varit där och gjort exkursioner och inventeringar, och hittat mängder av rödlistade arter. Bland annat Nordens största förekomst av det skyddade sötgräset. Trots det tillåter Skogsstyrelsen avverkning av skog precis där.

Många av oss aktiva är äldre. De yngre måste vakna och lyfta blicken från skärmen! Det är lätt att bli mättad av informationsflödet, och ibland drunknar de viktiga budskapen i strömmen.

Passiva medlemmar är bra, men vi behöver bli fler aktiva medlemmar. Eldsjälar! Hur når man dem?

En ny imponerande historia varje dag ända fram till jul

I Naturskyddsföreningens länsförbund och lokalföreningar arbetar människor på sin fritid för att de någon gång, av någon anledning har upptäckt att miljön och naturen behöver en röst. Det här är alltså några av de människorna som vi kan tacka för att det finns luft att andas och rent vatten att dricka. Människor som gör saker utöver det förväntade.

Läs fler berättelser

1 – Skaraborg – Vi hittade en plats där ett UFO hade landat

2 – Värmland – Om man tänker framåt i tre generationer, då tänker man hållbart

3 – Norrbotten – Tur att han ställde den där sista frågan

4 – Halland – Äntligen får jag tala om vad jag tycker

5 – Jämtland – Man känner sig inte så ensam

6 – Stockholm – Det finns en sån kraft här