Hur farligt är det med farliga kemikalier?

Hur farligt är det med farliga kemikalier?

Det är en fråga vi ofta får. Att utsätta sig för en farlig kemikalie vid ett tillfälle ger en mycket liten förhöjd risk för ohälsa som kopplats till den kemikalien. Men vi utsätts inte för en farlig kemikalie i taget, utan många, varje dag. Det är problemet. Studier visar att människor över hela världen har flera farliga kemikalier i sig, varje dag, året runt. En nyfödd har nära 300 industrikemikalier i sitt blod. De finns där omkring oss hela tiden. I maten, kläderna, möblerna, golvet, elektronikprylarna, träningsredskapen – you name it!

Det finns många olika typer av kemikalier och långt ifrån alla är farliga. Allt du ser runt omkring dig är uppbyggt av kemikalier – inklusive du själv. Men en hel del kemikalier är problematiska eller farliga. Vissa är cancerogena, andra är allergiframkallande, ytterligare andra är hormonstörande. Till skillnad från cancerogena ämnena, där många av de farligaste är förbjudna och de näst farligaste är reglerade så vi inte ska utsätta oss för dem, är hormonstörande ämnen inte reglerade alls. De har hamnat mellan stolarna i en politisk process på EU-nivå.  Det alla väntar på är att EU-kommissionen ska bestämma hur man ska definiera ett hormonstörande ämnen, en definition som egentligen skulle ha varit på plats för över ett år sedan (december 2013). Efter påtryckningar från industrin gör kommissionen nu istället en konsekvensanalys för att se vad kostnaderna skulle bli (för företagen) beroende på de olika förslagen som finns på definition. Konsekvensanalysen borde självfallet göras från andra hållet: vad blir konsekvensen på människors hälsa och vår natur om vi fortsätter använda hormonstörande ämnen?

Ett hormonstörande ämne kallas en kemikalie som stör de hormonella systemen i kroppen. Dessa system reglerar allt från hunger och sömn till fertiliteten. Det har hittats kopplingar mellan hormonstörande ämnen och bland annat diabetes typ 2, fetma, hormonrelaterad cancer, svårighet att få barn, hjärnans utveckling, astma och allergi. Läs mer om hormonstörande ämnen här.

UNEP (United Nations Environment Programme) har gett ut en rapport om vad det kostar att inte reglera farliga kemikalier. Kemikalier står för nära 1 miljon dödsfall varje år världen över. Det kan jämföras med HIV/AIDS som skördar 2 miljoner liv per år, turberkulos 1,5 miljoner, trafik 1,3 miljoner och malaria 0,9 miljoner. Då har man bara räknat med de dödsfall där man vet att farliga kemikalier är orsaken. Förkortade liv och sämre hälsa till följd av farliga kemikalier har inte räknats med alls.

I Sverige kostar benbrott till följd av försvagat skelett orsakat av kadmium som vi får i oss via maten ca 4 miljarder kronor per år. Kostnaden handlar om ett miljögift och en negativ effekt.  Vad den totala samhällskostnaden är för alla de farliga kemikalierna som finns vågar ingen ens gissa.

Men varför är vi inte skyddade av lagstiftningen?

EU har den modernaste kemikalielagstiftningen i världen, så modern att den fortfarande är under uppbyggnad. Tanken med REACH är att företagen ska stå för kostnaderna att ta fram fakta om att en kemikalie är säkert innan den släpps ut på marknaden, för att just förhindra att farliga kemikalier når oss och naturen via konsumentprodukter och orsakar ohälsa och förstörd natur som sedan samhället får betala genom sjukvårdskostnader och saneringsarbeten.  Men företagen vill behöva testa så lite som möjligt och göra så billiga test som möjligt. Dessutom är det bara kemikalier som produceras eller importeras i stora mängder som behöver testas. Och om en kemikalie blir förbjuden, kan företag söka om undantagstillstånd att få fortsätta använda den, om inte godtagbara alternativ finns. Allt detta gör att lagstiftningen än så länge haltar, men vi arbetar aktivt med att få den att bli så bra som det var tänkt.

Men det låter ju toppen! Då borde väl allt som säljs (snart) vara ok?

De prylar vi köper är ofta importerade. För de flesta av dessa gäller inte stora delar av REACH-lagstiftningen. Att man inom EU inte får använda en farlig kemikalie innebär att man inte kan tillverka varor innehållande dessa farliga kemikalier inom EU, dock går det bra att någon annan, utanför EU, tillverkar varan av dessa farliga kemikalier och sedan säljer varan till oss. För REACH reglerar till stor del bara kemikalier, inte varor.

Det finns dock en rad olika produktdirektiv, dvs. regler för olika produktgrupper, som reglerar även importerade varor. Leksaker, t.ex., får inte innehålla höga halter av farliga kemikalier så som cancerogena ämnen, tungmetaller, vissa doftämnen och vissa ftalater. Men det gäller bara för leksaker. Andra saker som barn leker med, eller som finns i deras direkta omgivning, är kanske inte reglerade alls.

Så, tillbaka till frågan, hur farligt är det då?

Man kan likna det med att sola. Alla vet att man kan få hudcancer av solens strålar, och att risken blir större om man bränner sig och ännu större om man bränner sig flera gånger. På samma sätt är det med farliga kemikalier. Det är antalet farliga kemikalier och hur ofta du utsätts för dem som vi oroar oss för.

Många farliga kemikalier kan samverka och då spelar det inte någon roll att de är under gränsvärdarna, var och en för sig, utan det är den samlade effekten som är intressant. Se mer info om cocktaileffekten.

Att konstant ha låga doser av hormonstörande ämnen i kroppen kan äventyra utvecklingen av hjärnan och andra viktiga organ, inklusive könsorganen. Läs mer i WHOs rapport om hormonstörande ämnen. Mest känslig är fostret, då det ständigt är i utveckling, därefter kommer små barn och tonåringar. Vill vi äventyra deras hälsa, deras fertilitet, deras intelligens? Nej.

Därför bör vi hålla oss till försiktighetsprincipen, att allt är farligt, tills det bevisats att det inte är farligt. Svampplockarlogik kan man också kalla det. Vi plockar bara svampar vi vet är ätliga, övriga låter vi stå. Tänk om vi kunde göra det samma med kemikalier. Vi använder oss bara av de kemikalierna som vi vet är oskadliga, övriga låter vi vara, tills det har bevisats vara ofarliga.

En bra början vore att snabbt reglera de 300 industrikemikalier som hittas i nyfödda barn.

Kommentera

3 thoughts on “Hur farligt är det med farliga kemikalier?

 1. Hej,
  Jag undrar om det finns något fakta kring vad snö innehåller för miljögifter och kemikalier som är skadliga för barn? Min 2-åring älskar att äta snö, det går på en sekund så har hon munnen full…
  Min känsla är att det innehåller skadliga ämnen men jag skulle gärna vilja ha lite mer saklig fakta.

  • Hej Hanna,

   Snö, och för den delen även regn, kan på sin färd ner från molnen samla på dig miljögifter som finns i luften. Dock är luften oftast relativt ren, i jämförelse med andra källor för miljögifter så som livsmedel som är vår störasta källa till miljögifter samt för barn 1-3 år även damm. Undvik dock att äta snö i närheten av trafik och industriområden.

   Vänligen,
   Cecilia Hedfors
   sakkunnig miljögifter

Kommentering är stängd.