Dags att reglera hela bisfenolalfabetet!

Bisfenol A, eller BPA, är en vanligt förekommande plastkemikalie. Man har haft kännedom om att den kan påverka hormonsystemet i många årtionden. Trots detta används den i till exempel tandlagningar och material i kontakt med livsmedel såsom konservburkar, karaffer och plasttallrikar, vissa sorters re-liningrör för dricksvatten och i metalldelar på matförpackningar (lock, tuber osv). Konservburkar och kött anses vara de största källorna idag, och barn i åldern 3-10 år är mest exponerade. Ni kan läsa mer om detta på EFSAs hemsida (Europeiska livsmedelsverket).

BPA hittas i över 95% av befolkningen. De halter man hittar i själva livsmedlet är sällan höga, men forskare är bekymrade likväl, eftersom hormonstörande ämnen kan vara problematiska även vid mycket låga halter. Man har till exempel sett effekter på utvecklingen av reproduktionsorgan, hjärna och beteende efter exponering i fosterlivet, vid låga halter.

Just nu pågår en utredning som regeringen beställt. Utredningen ska visa hur svenskarnas exponering för BPA ska minska. Tyvärr missar utredningen att det finns ett helt ”alfabet” med bisfenoler, såsom BPS, BPF, BPM, osv.

Vi på Naturskyddsföreningen oroar oss för att dessa andra bisfenoler istället kommer in på marknaden, när BPA fasas ut.

Vi uppmanar därför alla att skriva på vårt upprop, som säger att regeringen behöver reglera alla bisfenoler i sitt beslut, och att de kan börja med att begränsa material i kontakt med livsmedel men även inkludera kvitton och tandlagningar på barn samt gravida.

Vi vill få minst 5000 underskrifter – gärna fler! Skriv under HÄR och sprid gärna!

//

Ulrika, chef Miljögifter