Räknestycken som inte går ihop

Nu fördelas bördan mellan EU-länderna för utsläppsminskningarna fram till 2020. Men ansträngningarna räcker inte på långa vägar jämfört med de minskningar som vetenskapen kräver för att vi ska undvika farliga klimatförändringar. Det är också för stora överskott av utsläppsrätter inom EUs utsläppshandel, taket måste sänkas för att industrin ska kunna ta sin del av ansvaret.

Läs mer

Nytt miljövänligt kontor

Vi är ganska trångbodda på Naturskyddsföreningens kansli, folk sitter i korridorer och jobbar och en del hoppar runt dit där det för stunden finns en ledig stol i ett lugnare hörn. Därför var det med glädje som föreningen tecknade kontrakt på att utvidga lokalerna med 300 kvadratmeter till. Ombyggnaden görs med största möjliga miljöhänsyn.

Läs mer

Kolskattens segertåg

Sydafrikas finansminister har deklarerat att landet kommer att införa en koldioxidskatt från och med 2013. Man börjar på en ganska låg nivå, 11 öre per kilo. Men skatten tänks öka med 10 procent per år fram till 2020. Undantagen är dock ganska många, dels behöver de skattskyldiga företagen bara betala för 40 procent av sina […]

Läs mer

Våren allt tidigare

Våren kommer allt tidigare. I år extra mycket så, särskilt jämfört med de två senaste snörika vintrarna. Den långsiktiga trenden är tydlig. På fyrtio år har islossningen blivit i genomsnitt 20 dagar tidigare på sjöar i södra Sverige och 9 dagar i norr, enligt data från SMHI.

Läs mer

Allt torrare kring Medelhavet

I rött och orange visas områden runt medelhavet som har haft avsevärt torrare vintrar under perioden 1971-2010, jämfört med 1902-2010. Det är vårvinter i Madrid, marken är snustorr, hela landskapet går i brunt. Här har knappt regnat på tre månader. Nätterna är klara och ökenkalla, dagarna ovanligt varma för årstiden. Normalt är vintern den tid […]

Läs mer

Alla kan inte bli norrmän

Norge är världens bästa land att leva i, enligt årets upplaga av Human Development Index (HDI). Som tas fram av FN-organet UNDP. Demokratiska republiken Kongo är det sämsta landet att leva i enligt indexet, som mäter framsteg inom hälsa, utbildning och inkomster för 187 av jordens 194 länder. Sverige ligger stabilt på en tiondeplats.

Läs mer