Kalhyggen, reservat och en ny skogspolitik

Foto: Annette Seldén/N  Som ganska många svenskar (men alltför få beslutsfattare!) redan vet så är det illa ställt i skogen. Många läste med förfäran Maciej Zarembas reportageserie i Dagens Nyheter, andra följer Naturskyddsföreningen och många är helt enkelt ute i skogen och ser själva. Men skogsbolagen tycker fortfarande att kalhyggen är det bästa sättet att […]

Läs mer

En (inte så) underbar torsdag eller Hur man trollar med statsbudgeten

I förra veckan kom då statsbudgeten för 2013. Redan några dagar tidigare hade miljöministern stolt berättat att det blir mer pengar till skydd av skog. Naturvårdsverket skulle få hela 238 nya miljoner, visserligen utspritt över fyra år. Men ändå. Höjningen är självklart välkommen i ett läge där markägare står i kö för att bilda naturreservat! […]

Läs mer

Snubbla inte på stubben, Lena Ek!

UPPDATERING 17 sept: För några timmar sedan beslutade Högsta Domstolen om ett s.k. partiellt prövningstillstånd! Det innebär att det fortfarande finns en möjlighet att stoppa kalkbrottet i Bunge och därmed rädda den unika Ojnareskogen på juridisk väg. Mikael Karlsson, ordförande för Naturskyddsföreningen, säger till Ekot att dagens HD-beslut är glädjande. – Det är oerhört glädjande. […]

Läs mer

När Ojnareskogen kom till Stockholm

Idag kom ”Ojnarekämparna” till Stockholm. Budskapet – till riksdagspolitiker och miljöminister – var entydigt: Rädda Ojnareskogen. Ett antal demonstranter intog Riksbron vid lunchtid idag inför riksdagens interpellationsdebatt där frågan togs upp. Med mer eller mindre rödmålade ansikten – symbolen för Ojnarekampen – vecklade demonstranterna ut banderoller och delade ut flygbblad med budskapet om skogens exceptionella […]

Läs mer

Ensamme George dog i söndags

Ensamme George är död. Han var den siste i sitt slag: jättesköldpaddorna från ön Pinta i Galapagos. Som ”världens mest sällsynta djur” kom George att bli en symbol för biologisk mångfald i allmänhet och artskydd i synnerhet. Ingen vet säkert, man tror att han blev hundra år gammal. Men 100 är ingen ålder för en […]

Läs mer

Varför motarbetar regeringen regler för hållbara biobränslen?

Om vi ska ha en chans att klara klimatet måste samhällets energisystem ställas om till förnybara, hållbara energislag. Biobränsle är ett viktigt sådant energislag. Men för att även biobränslena ska vara hållbart producerade behövs regler som skyddar biologisk mångfald och ekosystemtjänster. Nu är hållbarhetskriterier för biobränslen på gång inom EU. Men den svenska regeringen sätter […]

Läs mer

Bli skogsklok med vår nya skogspolicy

Äntligen! Efter många långa dagars (och nätters) diskuterande, rådslagande, nätverkande och textknåpande har Naturskyddsföreningen en NY skogspolicy. På tiden, kan man tycka, eftersom den gamla var från 1998. Den nya policyn ”Skogen” är global; den handlar inte bara om Sveriges utan om världens skogar. Vi har vässat argumenten om mänskliga rättigheter, hänsyn till urfolk och lokalbefolkning. […]

Läs mer