Energieffektivisera miljonprogrammet! Rapport från Naturskyddsföreningens Almedalsseminarium.

I morse arrangerade Naturskyddsföreningen ett seminarium om hur vi ska klara av att nå en halverad energianvändning i bostadssektorn, vilket är riksdagens eget mål. I samband med renovering av miljonprogrammet öppnas ett fönster att samtidigt genomföra ambitiösa energieffektiviseringar vi inte har råd att missa om vi ska klara klimat- och energiomställningen.

Läs mer

Framtiden är förnybar!

Det internationella energiorganet IEA, som har till uppgift att verka för en sund energpolitik när det gäller energisäkerhet, ekonomisk utveckling och miljöskydd, släppte nyligen en nya rapport. När IEA för första gången gör en regional version av sin Energy Technology Perspective är det den nordiska regionen som är fokus. Rapporten visar på många spännande scenarier över […]

Läs mer

Krokben för föregångarna är oansvarig politik, Attefall! Här kommer en lektion om energi.

Förra veckan kom den Byggkravsutredning som bostadsminister Stefan Attefall beställt. Och som vi och många andra befarat så föreslår utredaren att regeringen ska sätta stopp för de kommuner som idag har mer långtgående energikrav vid nybyggnation. Detta med argumentet att det blir billigare att bygga om alla bygger lika dåligt. Det är ungefär lika smart […]

Läs mer

Våga satsa på modern energi

Den senaste tiden har kärnkraftsfrågan än en gång kommit upp i debatten. Samtidigt som allvarliga säkerhetsrisker bland de svenska kärnkraftverken har lyfts fram av Greenpeace, via en rapport och via egna stresstester, har EU kommissionen kommit ut med resultat av de stresstester som genomförts runt om i Europa. Resultatet är minst sagt oroande och det […]

Läs mer

Energieffektiva fastigheter och kommuner

Energianvändningen i miljonprogrammen är jättehög. Nu finns en möjlighet att åtgärda det i och med att fastigheterna behöver renoveras. Då kan man passa på att göra energieffektiviseringsåtgärder på ett kostnadseffektivt sätt. Men det måste till politiska styrmedel så att fastighetsägarna får ett ökat incitament att göra det. Emma Petersson är sakkunnig i energifrågor på Naturskyddsföreningen […]

Läs mer

Renovera energieffektivt

Det är dags att renovera miljonprojekten, och det är ett riktigt bra läge att samtidigt energieffektivisera bostäderna. David Kihlberg, sakkunnig klimatfrågor på Naturskyddsföreningen, leder ett pågående projekt som går under namnet ”Det moderna boendet” som har för avsikt att utarbeta konkreta förslag till politiker och relevanta branscher om hur det här ska gå till. Därför […]

Läs mer