Energieffektivisera miljonprogrammet! Rapport från Naturskyddsföreningens Almedalsseminarium.

I morse arrangerade Naturskyddsföreningen ett seminarium om hur vi ska klara av att nå en halverad energianvändning i bostadssektorn, vilket är riksdagens eget mål. I samband med renovering av miljonprogrammet öppnas ett fönster att samtidigt genomföra ambitiösa energieffektiviseringar vi inte har råd att missa om vi ska klara klimat- och energiomställningen.

Läs mer

Framtiden är förnybar!

Det internationella energiorganet IEA, som har till uppgift att verka för en sund energpolitik när det gäller energisäkerhet, ekonomisk utveckling och miljöskydd, släppte nyligen en nya rapport. När IEA för första gången gör en regional version av sin Energy Technology Perspective är det den nordiska regionen som är fokus. Rapporten visar på många spännande scenarier över […]

Läs mer

Våga satsa på modern energi

Den senaste tiden har kärnkraftsfrågan än en gång kommit upp i debatten. Samtidigt som allvarliga säkerhetsrisker bland de svenska kärnkraftverken har lyfts fram av Greenpeace, via en rapport och via egna stresstester, har EU kommissionen kommit ut med resultat av de stresstester som genomförts runt om i Europa. Resultatet är minst sagt oroande och det […]

Läs mer

Är solelsatsningen en satsning?

Idag gick energiministern Anna-Karin Hatt ut och deklarerade att regeringen storsatsar på solenergi i kommande budget. ”210 miljoner för mer solel i Sverige”: expressen.se/debatt/gront-l… #svpol #swgreen #solel — Anna-Karin Hatt (@annakarin_hatt) September 17, 2012 Twitterraden ”210 miljoner för mer solel i Sverige” lät ju helt klart lovande men är satsningen verkligen en satsning? När budgeten […]

Läs mer

Dags att välja framtidens energisystem

Sverige har unika möjligheter att klara av en omställning till ett helt förnyelsebart energisystem, ett första steg i denna omställning är en 100 % förnybar elsektor. Vi visar i vårnya rapport ”Dags att välja framtidens energisystem” som lanseras tisdagen den 5 juni hur en helt förnybar elsektor skulle kunna se ut 2030.

Läs mer

Varför motarbetar regeringen regler för hållbara biobränslen?

Om vi ska ha en chans att klara klimatet måste samhällets energisystem ställas om till förnybara, hållbara energislag. Biobränsle är ett viktigt sådant energislag. Men för att även biobränslena ska vara hållbart producerade behövs regler som skyddar biologisk mångfald och ekosystemtjänster. Nu är hållbarhetskriterier för biobränslen på gång inom EU. Men den svenska regeringen sätter […]

Läs mer