Kärnkraftens tid är förbi

Idag är det 2 år sedan kärnkraftsolyckan i Fukushima ägde rum. Kärnkraftsolyckan väckte inte bara diskussioner om bristen på säkerhet i moderna kärnkraftverk utan var även startskottet för en diskussion om kärnkraftens existensberättigande. Naturskyddsföreningen har länge varit en aktiv förespråkare för ett 100 procent förnybart energisystem. Vi anser att den energi som behövs ska produceras […]

Läs mer

Våga satsa på modern energi

Den senaste tiden har kärnkraftsfrågan än en gång kommit upp i debatten. Samtidigt som allvarliga säkerhetsrisker bland de svenska kärnkraftverken har lyfts fram av Greenpeace, via en rapport och via egna stresstester, har EU kommissionen kommit ut med resultat av de stresstester som genomförts runt om i Europa. Resultatet är minst sagt oroande och det […]

Läs mer

Kärnkraften bär inte sina egna kostnader

Den svenska regeringen har flertalet gånger uttalat att kärnkraften inte ska subventioneras, men att kärnkraften är fri från subventioner är en sanning med modifikation. Idag skulle en rapport från Strålsäkerhetsmyndigheten, Kärnavfallsfonden och Riksgälden om kostnaderna för kärnavfallet ha publicerats. Rapporten som skulle visa att kärnavfallsfonden saknar 30-40 miljarder kronor skjuts ett år på framtiden av […]

Läs mer