DN-bilaga spär på myterna om kärnkraften

Tisdagens DN innehöll en bilaga kallad ”Atomen” från den svenska kärnkraftsbranschen. Med argument om att kärnkraften kan lösa klimatfrågan och ett förhärligande av kärnkraften. I bilagan, som ges ut av Svenskt kärntekniskt centrum, diskuteras även 7 myter om kärnkraft. Detta är en retorik vi själva använt men då har vi slagit hål på myter som […]

Läs mer

Kärnkraftens tid är förbi

Idag är det 2 år sedan kärnkraftsolyckan i Fukushima ägde rum. Kärnkraftsolyckan väckte inte bara diskussioner om bristen på säkerhet i moderna kärnkraftverk utan var även startskottet för en diskussion om kärnkraftens existensberättigande. Naturskyddsföreningen har länge varit en aktiv förespråkare för ett 100 procent förnybart energisystem. Vi anser att den energi som behövs ska produceras […]

Läs mer

Framtiden är förnybar!

Det internationella energiorganet IEA, som har till uppgift att verka för en sund energpolitik när det gäller energisäkerhet, ekonomisk utveckling och miljöskydd, släppte nyligen en nya rapport. När IEA för första gången gör en regional version av sin Energy Technology Perspective är det den nordiska regionen som är fokus. Rapporten visar på många spännande scenarier över […]

Läs mer

Våga satsa på modern energi

Den senaste tiden har kärnkraftsfrågan än en gång kommit upp i debatten. Samtidigt som allvarliga säkerhetsrisker bland de svenska kärnkraftverken har lyfts fram av Greenpeace, via en rapport och via egna stresstester, har EU kommissionen kommit ut med resultat av de stresstester som genomförts runt om i Europa. Resultatet är minst sagt oroande och det […]

Läs mer

Dags att välja framtidens energisystem

Sverige har unika möjligheter att klara av en omställning till ett helt förnyelsebart energisystem, ett första steg i denna omställning är en 100 % förnybar elsektor. Vi visar i vårnya rapport ”Dags att välja framtidens energisystem” som lanseras tisdagen den 5 juni hur en helt förnybar elsektor skulle kunna se ut 2030.

Läs mer

Kärnkraften bär inte sina egna kostnader

Den svenska regeringen har flertalet gånger uttalat att kärnkraften inte ska subventioneras, men att kärnkraften är fri från subventioner är en sanning med modifikation. Idag skulle en rapport från Strålsäkerhetsmyndigheten, Kärnavfallsfonden och Riksgälden om kostnaderna för kärnavfallet ha publicerats. Rapporten som skulle visa att kärnavfallsfonden saknar 30-40 miljarder kronor skjuts ett år på framtiden av […]

Läs mer