Sveriges Natur går på djupet

Varje eftermiddag balanserar de öppna motorkanoterna in genom höga vågor och landar i bränningarna på stranden i Mauretaniens huvudstad Nouakchott. Skådespelet ser farligt ut, och är det också. Europeiska och andra främmande båtar har fiskat ner bestånden så de små lokala båtarna måste gå längre ut och ta större risker. Dödsfall är vanliga.

Läs mer

Varför motarbetar regeringen regler för hållbara biobränslen?

Om vi ska ha en chans att klara klimatet måste samhällets energisystem ställas om till förnybara, hållbara energislag. Biobränsle är ett viktigt sådant energislag. Men för att även biobränslena ska vara hållbart producerade behövs regler som skyddar biologisk mångfald och ekosystemtjänster. Nu är hållbarhetskriterier för biobränslen på gång inom EU. Men den svenska regeringen sätter […]

Läs mer

Politiker som bara lyssnar på skogsindustrin

Att riksdagspolitiker lyssnar på olika åsikter innan de tar beslut i en fråga är en av nycklarna för att en demokrati ska fungera. Så verkar dock inte alltid vara fallet. Den 23 maj skrev ALT en artikel om Ulf Berg, en moderat riksdagspolitiker och en av de ansvariga för riksdagens skogsindustrinätverk.

Läs mer