Dammet – en spegelbild av våra hem

Att farliga kemikalier finns i våra hem och i vårt damm är väl undersökt. Även att vi människor har farliga kemikalier i oss är väl dokumenterat. Ett nyfött barn har nästan 300 industrikemikalier i sitt blod. Kemikalier som inte borde finnas där. Vi får i oss farliga kemikalier på många sätt. Framför allt via maten. Men för små barn som kryper omkring på golvet och/eller stoppar händerna i munnen, är damm ytterligare en källa, dock inte större än maten.

Att det finns farliga kemikalier i damm är mycket olyckligt och ett resultat av en allt för slapp kemikalielagstiftning (läs mer i vår artikel <Dammet – en spegelbild av våra hem>). För egentligen borde alla kemikalier vara väl undersökta och bevisade ofarliga för människor, djur och natur INNAN de tillåts användas i våra vardagsprodukter. Inte som det varit och till viss del fortfarande är, släppas fria på marknaden för att ingå i produkter som företag kan göra vinster på för att SEDAN visa sig vara farliga. Jag lovar, det är inte företagen som sålt produkterna, inte heller kemikalieindustrin som tillverkat den farliga kemikalien, som får stå för kostnaderna – utan det är de utsatta individerna, samhället och naturen. Det är dessa vi vill värna om. Så fram till dess lagstiftningen fungerar så som den borde göra, går vi ut med information till alla dem som inte vill bli förda bakom ljuset. Varmt välkomna att följa vår blogg samt ta del av informationen som finns på vår hemsida.

 

På kort sikt kan Du minska mängden farliga kemikalier du utsätts för genom att:

 • äta ekologiskt
 • köpa miljömärkta produkter
 • vara ute mycket
 • värma mat utan plast, då plasten kan läcka farliga kemikalier när den är varm
 • köpa begagnade kläder
 • inte låta barnen hålla i kvitton

På längre sikt kan Du ta bort det i ditt hem som läcker ut farliga kemikalier:

 • byt ut PVC-golv lagda på 1900-talet mot nya golv utan PVC. Linoleum och trä är bra alternativ.
 • byt ut eller renovera soffor, madrasser och andra stoppade möbler som är tillverkade på -70 och -80-tal. Vid inköp av nya möbler, undvik halogenerade flamskyddsmedel och perfluorerade tyger med fett- och vattenavstötande egenskaper. Fråga vid inköp/renovering!
 • byt ut elektronik tillverkad före 2007 mot nyare, lämna den gamla till återvinningsstation.
 • byt ut leksaker tillverkade före 2013, gäller framförallt leksaker av mjuk plast eller innehållande elektronik samt lekleror, slime och teatersmink.
 • var frågvis när du köper nytt till hemmet, du har som konsument rätt att få veta om en vara innehåller något ämne på den så kallade kandidatlistan, vilken innehåller ämnen som lyfts på EU-nivå för utredning om de ska förbjudas, läs mer här.