Eko åter en nisch?

EU-lövet

Att döma av EU-kommissionens förslag till nya regler för vad som ska få kallas för ekologisk produktion inom EU så är risken stor att det ekologiska tvingas backa minst 25 år i tiden till en liten nischproduktion. Det ligger knappast i linje med marknadens efterfrågan.

Vad som får kallas för ekologisk produktion och vad som därmed blir ekomat i butikerna, styrs av EU:s förordning för ekologisk produktion. Tidigare i år föreslog EU-kommissionen att reglerna skulle ändras. Förslaget utgick från den häpnadsväckande åsikten att konsumenterna inte har något förtroende för dagens ekomat. En åsikt som inte bara Naturskyddsföreningen utan hela den ekologiska rörelsen, konsumentorganisationerna och LRF ställde sig helt frågande inför. Konsumenterna har ju absolut förtroende för ekomaten eftersom ekoproduktion kontrolleras noga – oftast mer än det oekologiska.

Med denna märkliga utgångspunkt har Kommissionen föreslagit att ekoprodukter ska testas på innehåll av kemiska bekämpningsmedel! Förslaget innebär ytterligare kostnader för den ekologiska produktionen och går samtidigt emot grundtanken att det är odlingssätten som ska kontrolleras och inte slutprodukten. Dessutom är det praktiskt svårt att genomföra.

Detta är bara ett exempel på tokigheter i Kommissionens förslag som har kritiserats av många olika aktörer. Förslaget behandlas just nu i Europaparlamentet som först i juni ska säga sitt. Därför var det oroande och förvånande att det italienska ordförandeskapet föreslår att reglerna för eko ska upp på nästa möte mellan EU:s miljöministrar den 15 december. Italien vill att ministrarna redan nu fattar beslut i flera av delfrågora – innan EU-parlamentet har sagt sitt. Varför det italienska ordförandeskapet forcerar porcessen är oklart när det fortfarande finns många frågetecken kring hur kompromissförslaget till ny förordning påverkar miljö, lantbrukare och eko-konsumenter.

Naturskyddsföreningen uppmanar därför tillsammans med en rad andra organisationer den svenska regeringen att rösta nej till det italienska förslaget. Annars riskerar vi att få eko-regler som inte gör det möjligt för svenska lantbrukare att ta den ökande ekomarknaden och stärka sin lönsamhet.

Läs mer här

Naturskyddsföreningens öppna brev: http://www.naturskyddsforeningen.se/sites/default/files/dokument-media/oppet-brev-Bucht-om-ekologisk-produktion.pdf

Nautrskyddsföreningens remissvar: http://www.naturskyddsforeningen.se/sites/default/files/dokument-media/remissvar/Remissvar–forslag-ny-forordning-om-ekologisk-produktion.pdf