Ett viktigt steg mot en giftfriare vardag!

Att elektroniska produkter kan innehålla farliga kemikalier är ingen nyhet. Ni har, till exempel, säkert tidigare tagit del av reportage om elektroniskt skrot, så kallat e waste, och de hälso- och miljöfaror som detta kan orsaka. I EU är vissa särskilt farliga kemikalier i elektroniska produkter förbjudna genom det så kallade RoHS-direktivet. Förbudet gäller såväl för elektroniska produkter tillverkade i unionen som för produkter som importeras hit.

Glädjande nog kommer nu fyra av de värsta mjukgörarna – ftalaterna DEHP, BBP, DBP och DIBP – att läggas till förbudslistan. Dessa mjukgörare är klassificerade som fortplantningsstörande, då de är hormonstörande. Mjukgörarna kan finnas i vissa plastdetaljer i de elektroniska produkterna, t.ex. i kabelöverdrag. Förbudet förväntas föras in i RoHS i februari eller mars i år. Från och med 22 juli 2019, måste alla elektroniska konsumentprodukter på EU-markanden uppfylla det nya förbudet, medan medicinsk utrustning och viss övervakningsutrustning har ett undantag på ytterligare två år.

Alla vinner direkt på detta, utom tillverkarna av mjukgörarna! Producenter av elektroniska produkter och konsumenter i EU och miljön här slipper ännu en källa för dessa farliga mjukgörare. I EU ansvarar också producenterna för att e waste samlas in och återvinns. En del e waste slinker dock olagligt ut på världsmarknaden och hamnar i låg- och medelinkomstländer. Återvinning av värdefulla komponenter i e waste är en viktig inkomstkälla för många fattiga ute i världen, men de utsätts samtidigt för de farliga kemikalier som finns i e waste. Arbetare i återvinningsbranschen i såväl EU som andra platser där vårt e waste hanteras slipper nu dessa farliga mjukgörare i skrotet.

I förlängningen är det sannolikt att EUs förbud får positiva effekter på motsvarande lagstiftning i andra länder runt om i världen och företag kan frivilligt börja fasa de aktuella mjukgörarna, för att kunna fortsätta exportera till EU.  Även tillverkarna av mjukgörarna kan i förlängningen bli vinnare. De tvingas ställa om sin produktion, förhoppningsvis till bättre alternativ för hälsa och miljö, vilket stärker deras konkurrenskraft på den globala marknaden.

Bra jobbat EU-kommissionen!