Är avveckling efter åldersstrecket verkligen förtida, eller borde någon ha förutsett kärnkraftens fall?

Debatten om Effektskatten rasar vidare i media. Idag skriver Gunnar Hökmark (M) på SvD Opinion  att Löfven måste agera för att rädda kärnkraften genom att ta bort effektskatten. Förutseende som vi är  kom vår replik redan igår. Eller snarare, skämt åsido, Hökmark hade nog inte hunnit läsa Svante Axelssons inlägg på DN debatt igår. Vi håller nämligen med Hökmark om att det kanske är dags att slopa effektskatten. Där slutar nog däremot likheterna i vår analys eftersom vi är fast övertygade om att det inte främst är effektskatten som ställer till det för kärnkraften utan att den saknar marknadsförutsättningar oavsett.

Kostnaden för att producera el från kärnkraft är enligt OKG:s hemsida drygt 20 öre/kWh, skatter och avsättningar till kärnavfallsfonden borträknat, vilket just nu är mer än det långsiktiga terminspriset på för el på elbörsen Nordpool. Det som stjälper kärnkraften är därför troligen istället de stora investeringsbehov som den åldrande svenska kärnkraften står inför. Förutom stora investeringar som behöver göras för att förlänga den planerade livslängden med flera decennier kommer EU-krav på ökad säkerhet efter Fukushima, som bland annat innebär att alla reaktorer måste ha oberoende härdkylning senast 2020. En investering om flera miljarder per reaktor ställer naturligtvis till problem för den gamla, svenska kärnkraften i en situation där driftskostnaden är högre än eller lika med marginalpriset på el! Märk väl att detta knepiga ekonomiska läge har uppstått trots att kärnkraften idag inte betalar ett korrekt pris för sina miljökostnader och risker, vilket Svante Axelsson lyfte i sin artikel på gårdagens DN Debatt. Kärnkraften skulle med andra ord gå back ordentligt om dessa dolda subventioner lyftes bort, även helt utan effektskatt.

Hökmark och hans meddebattörer, som upprörs över att ”förtida avveckling”  av de fyra äldsta reaktorerna är effektskattens fel, drar därmed en felaktig slutsats. Sedan kan ju för övrigt definitionen av ”förtida avveckling” diskuteras. Riksdagsbeslutet efter folkomröstningen sade att kärnkraften skulle vara avvecklad senast 2010 eftersom det antogs att de nyare reaktorerna då skulle ha uppnått sin tekniska livslängd på 25 år. De fyra gamla reaktorerna som det finns avvecklingsbeslut på togs i drift för över fyrtio år sedan och tillhör de äldsta i Europa. Att då tala om nedläggning 2020 som ”förtida avveckling” är som att uppröras över att någon skrotar sin gamla Volvo Amazon ”i förtid” eftersom det inte lönar sig att installera katalysator.

Så hur blir det då med effektskatten? Naturskyddsföreningen anser att skatter i möjligaste mån bör ha en miljöstyrande effekt, och därför är det bättre att ta ut skatt på elanvändningen, som styr mot energieffektivisering, än att lägga fasta skatter på elproduktion. Samtidigt anser vi naturligtvis också  att principen om att förorenaren betalar ska gälla och därmed bör de dolda subventionerna korrigeras. Kvar står Lövfen och hans kollegor då med frågan om ytterligare insatser bör göras för att ”rädda kärnkraften”, tvärt emot alliansens energiöverenskommelse.

Det är i allra högsta grad en knepig fråga – gör Vattenfall verklighet av sitt utspel att stänga fler reaktorer innan 2020 kan det bli svårt att hinna sätta in åtgärder som täcker upp för produktionsbortfallet. Att vi hamnat i den här situationen beror på att politikerna agerat för långsamt! Miljörörelsen har i åratal påpekat att den gamla kärnkraften snart faller för åldersstrecket, ny kärnkraft knappast blir lönsamt utan subventioner och att det därför är läge att börja fundera på hur energisystemet ska se ut efter kärnkraftsparentesen är avslutad. Enligt en rapport från Statkraft som presenterades på Energikommissionens seminarium  den 7/12 2015 kan 8 av 10 svenska reaktorer avvecklas till 2030 utan att några större problem med effektbalansen uppstår. Problemet med förestående effektbrist är alltså möjligen lite överdrivet i media. Det finns dessutom massor med förslag för hur både energifrågan och effektfrågan ska lösas utan kärnkraft.  Vi gjorde ett inspel till Energikommissionen med några av dem samlade här. Dock så är det helt klart så att om alla reaktorer kan komma att avvecklas redan 2020 så är det bråttom! Riktigt bråttom…