Akut situation kring Brasiliens dammar

I dessa dagar får vi rapporter från vår samarbetsorganisation i Brasilien, MAB, om översvämningar i anslutning till kraftverksdammar i Amazonas. I närheten av Altamira, Pará, håller den stora dammen Belo Monte på att byggas. Här har de familjer som bor i de lågt liggande områdena i utkanten av staden nyligen tvingats flytta till en park. Vi har tidigare skrivit om Edizângela som bor här.

Situationen i staten Rondônia är ännu mer kritisk. I samhällen runt floden Rio Madeira har 25 000 människor tvingats lämna sina hem på grund av de värsta översvämningarna i statens historia. Hus, skördar och tillhörigheter har blivit förstörda och boskap har dött. Det är brist på dricksvatten, mat och hälsovård. Översvämningarna är starkt påverkade av dammarna Jirau och Santo Antonio. Det är regnperiod i Amazonas och dammarna hindrar flodernas naturliga förmåga att absorbera och fördela de stora vattenmängderna. Tre offentliga institutioner har åtalat energibolaget som driver dammarna för att de inte följt de riktlinjer om vattennivåer med mera som miljökonsekvensbeskrivningen satt upp. MAB jobbar för att peppa de drabbade människorna att protestera och kräva kompensation för sina förluster och sitt lidande. De försöker hålla människornas humör och energi uppe genom att förse dem med mat och försöka se till att de får tillgång till hälsovård.

Översvämningar i Rondônia, mars 2014. Foto: MAB

Översvämningar i Rondônia, mars 2014. Foto: MAB

Brasiliens regering har avsatt 168 miljoner USD till klimatåtgärder från 2009. Av dessa går 113 miljoner USD till utbyggnad av vattenkraften, utifrån antagandet att det är en energilösning som ger mindre bidrag till växthuseffekten. Forskning från INPA (Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia) visar dock att växthusgasutsläppen från storskaliga vattenkraftsdammar som anläggs i Amazonas är jämförbara med dem från naturgas i ett 40 års-perspektiv. Så lång tid tar det innan den koldioxidfria el-genereringen har vägt upp effekterna av metangasutsläpp från reservoarerna. När tropisk skog översvämmas leder det till utsläpp av metangas från nedbrytningen av det organiska materialet. Metangas har tjugo gånger så stor växthusgaseffekt som koldioxid.

Enligt officiell brasiliansk statistik ökar avskogningstakten i Amazonas igen. Efter några års minskning ökade avskogningen med 23% under 2013.  IPAM, Amazon Environmental Research Institute, pekar ut stora infrastrukturprojekt som till exempel Belo Monte som en av de viktigaste faktorerna bakom avskogningen. Förra årets avverkningar i den brasilianska delen av Amazonas gav upphov till utsläpp av över 250 miljoner ton koldioxid, fem gånger så mycket som hela Sveriges utsläpp. MAB och Naturskyddsföreningen ifrågasätter storskalig vattenkraft i Amazonas som svar på klimatförändringarna och menar att det är en falsk lösning på klimatproblemen. Den nuvarande kritiska situationen är ett exempel på de negativa sociala och ekonomiska konsekvenser som gör att den inte är hållbar i ett bredare perspektiv.

MAB är en nationell rörelse vars medlemmar alla är påverkade av den omfattande utbyggnaden av kraftverksdammar i landet. De kämpar för de dammpåverkades rättigheter till rättvis kompensation. I september berättade vi om organisationens stora landsmöte och det arbete de gör.

Du kan läsa mer om den rådande kritiska situationen på MABs hemsida.