COP21: Fyra frågor till NECU

DSC03159 (1280x1280)

På plats i Paris träffar vi Iryna Stavchuk, som är chef för klimatavdelningen på Naturskyddsföreningens samarbetsorganisation i Ukraina, National Ecological Centre of Ukraine (NECU) för fyra korta frågor om förhandlingarna.

Vad är dina förhoppningar på COP21 i Paris?

Att länderna kommer överens om ett avtal som gör att vi med god marginal håller den globala medeltemperaturökningen under två grader. För att nå detta mål krävs det att de rika länderna går före med att minska sina utsläpp men det är även viktigt att andra länder som har kapacitet att minska sina utsläpp gör det. Samtidigt krävs det omfattande finansiellt stöd till fattiga länders omställning.

Vilka krav ställer ni på den ukrainska delegationen?

Vår förhoppning är att den bidrar konstruktivt till den övergripande processen och inte blockerar. Vi hoppas också att delegationen går med på att revidera Ukrainas INDC, den kan och måste vara med ambitiös. Sen hoppas vi att mötet bidrar till att klimatförändringarna kommer högre upp på den politiska agendan i Ukraina.

Varför är NECU på plats i Paris?

NECU är på plats för att bevaka hela processen, men speciellt den ukrainska delegationen och för att försöka påverka delegationens ställningstagande. Vi vill också sprida information om förhandlingarna till ukrainsk media och allmänhet. Vårt deltagande är även ett bra tillfälle att träffa och knyta kontakter med andra aktörer och organisationer.

Hur arbetar ni på plats i Paris?

NECU bevakar processen och vi försöker påverka den ukrainska delegationen genom möten och email. Vi deltar i möten med Climate Action Network Eastern Europe, Caucasus and Central Asia (CAN-EECCA), aktiviteter, vi tar del av rapporter etc. och sprider informationen vidare till en bredare publik via sociala medier och andra kanaler.

Under nästa vecka kommer en grupp unga klimataktiviter från NECUs ungdomsverksamhet till Paris för att träffa andra ungdomar öka trycket och uppmärksamheten på förhandlingarna.