Dokumentär om luftföroreningar sätter press på Kinas regering

I lördags släppte den kinesiska journalisten Chai Jing en dokumentärfilm om de gigantiska problemen med luftföroreningar i Kina. Den har redan setts av över 200 miljoner personer på den kinesiska motsvarigheten till Youtube, och finns nu också textad på engelska.

Filmen har hyllats för dess modiga kritik, och till mångas förvåning censurerades den först inte, utan togs emot väl också av regeringen. Bland annat så har Kinas miljöminister välkomnat filmen. Detta står i stark kontrast exempelvis mot Kinas censurerande av luftkvalitetsdata under det stora APEC-mötet i Peking i höstas. I skrivande stund tycks filmen dock ha plockats ned från kinesiska sidor, och kinesisk media har beordrats att sluta sprida den.

Filmlanseringen skedde lämpligt i anlutning till att den årliga folkkongressen (NPC) inleddes i Peking. Kinas premiärminister Li Keqiang talade på kongressens första dag om det ”krig mot föroreningar” han utlyste förra året, och om hur Kina ska öka takten i utbyggnaden av förnybar energi och utfasningen av kolkraft, samt skärpa landets miljölagstiftning.

Samtidigt är den ekonomiska tillväxten fortsatt i fokus på den veckolånga folkkongressen. Tillväxtmålet har i år sänkts till 7 % meddelade Keqiang.

Vad som är den intressanta kopplingen här är att färska beräkningar värderar BNP-förlusten kopplad till dödsfall orsakade av luftföroreningar till betydligt mer än hela tillväxten. En ekonomisk tillväxt driven på fossil energi skapar inte bara negativa sidoeffekter, den leder i praktiken till rakt motsatt effekt. Dessa siffror inkluderar inte heller några andra skador, som andra hälsoeffekter, klimat- och miljöeffekter etcetera.

Uppskattade kostnader (andel av BNP) till följd av dösfall orsakade av luftföroreningar (PM2.5). Från New Climate Economy 2014.

Uppskattade kostnader (andel av BNP) till följd av dösfall orsakade av luftföroreningar (PM2.5). Från New Climate Economy 2014.

Det här är såklart intressant också ur ett klimatperspektiv. De kinesiska luftföroreningarna kommer från energiproduktion, industri och transporter – samma källor som de snabbt ökande utsläppen av fossila bränslen. Så när den kinesiska regeringen nu pressas att ta tag i luftföroreningarna innebär det också att den måste minska klimatpåverkan, vilket vi skrivit om tidigare här på bloggen.

Bland annat håller den kinesiska regeringen just nu på att utforma en klimatlag, och förbereder sig för att nästa år bygga ut nuvarande sju regionala utsläppsmarknader till en nationell – världens största utsläppsmarknad. Här är förstås EU:s utsläppsmarknad ETS ett avskräckande exempel, eftersom den enorma övertilldelningen av utsläppsrätter lett till en dåligt fungerande marknad. Frågan är om Kina kommer kunna få någon inspiration från den eventuella svenska klimatlag som den nya miljömålsberedningen ska presentera förslag till om ett år? Och om den nytillträdda energikommissionen kan visa vägen mot ett 100 % förnybart energisystem? För ska länder som Sverige lyckas påverka Kina i en hållbar riktning – vilket är nödvändigt för att nå klimatmålen – så måste vi gå före och visa på lösningar. Om inte Sverige klarar omställningen, hur ska vi då kunna förvänta oss det av andra länder?