Grattis MKG 10 år!

mkg

 

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG fyller i år 10 år, vilket firades här på kansliet med ballonger, vimplar, paneldiskussion och god mat.  MKG, som är ett samarbete mellan Fältbiologerna, Naturskyddsföreningen Kalmar län, Naturskyddsföreningen Uppsala län, Oss – Opinionsgruppen för säker slutförvaring i Östhammar och Naturskyddsföreningen, bevakar och granskar kärnkraftsindustrins arbete med ett planerat slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark.

Svante Axelsson och Linda Birkedal från Naturskyddsföreningen hälsade välkomna och klimatchef Sven Hunhammar modererade en liten paneldiskussion. Paneldeltagare som fick ge sin syn på MKGs arbete under tio år var:

Torsten Karlsson, tidigare kommunalråd i Oskarshamn och ordf. i Kärnavfallsrådet
Olof Söderberg, tidigare Miljödepartement och Kärnavfallsråd
Mikael Karlsson, tidigare ordf. för Naturskyddsföreningen
Jenny Lundström, tidigare ordf. och styrelseledamot för MKG
Claes Thegerström, tidigare VD för SKB AB
Sammanfattningsvis kan konstateras att alla är mycket nöjda med MKGs arbete. Engagerade, kompetenta, pålästa och med ett bra tonläge och transparens nämndes som egenskaper av flertalet medverkande. Särskilt hemsidan pekades ut som väldigt bra och uppdaterad och Claes Thegerström erkände att det ofta är dit han vänder sig för att få veta de senaste nyheterna om processen. Claes nämnde även att MKG behövs för att lösa kärnavfallsfrågan – en liknelse med en resa gjordes till att det behövs både gas och drivkraft framåt, regler för hur man får köra och en broms för att tryggt och säkert resa mot målet. Där då miljörörelsen i viss mån är den nödvändiga bromsen och granskaren. Vår tidigare ordförande Mikael Karlsson kontrade med att dessa tre visserligen är nödvändiga, men att det även behövs en karta för att veta vilket mål man styr mot, något som han tycker saknats i processen med slutförvarsarbetet. Överlag blev det ganska tydligt att miljörörelsen är långt i från nöjda med SKB:s arbete och transparens. Mikael kallade arbetet med KBS-metoden ett paradexempel på inlåsningseffekt och när moderator Sven Hunhammar frågade efter panelens råd till regeringen blev det tydligt att man inte är överens i sakfrågan trots ömsesidig respekt för varandras organisationer och kompetens. Olof Söderberg och Claes Thegerström rådde regeringen att inte förhala beslutsfattandet och att tänka på hur mycket kompetens och tid som finns nedlagt i projektet medan Mikael Karlsson och Jenny Lundström inte kände sig nöjda med SKB:s arbete med KBS-metoden och konstaterade att tiden i sig inte gör ett bristfälligt projekt bättre.

En annan fråga som belystes av flera medverkande och som även kom upp i slutrekommendationerna från flera talare var ett önskemål om att regeringen ska öppna upp kärnavfallsfonden och börja belysa frågan ur ett bredare perspektiv. MKG finansieras i huvudsak med medel ur Kärnavfallsfonden. Idag får medlen inte användas till att granska mellanlagret eller till kärnkraftssäkerhetsfrågor i stort, vilket är en brist. Det lyckade arbetet med MKG visar att det är ett bra sätt att samla teknisk kompetens i en oberoende miljöorganisation som kan få insyn i processerna och utföra en granskning på ett transparent och trovärdigt sätt.