Ny svensk energidebatt ger hopp för Energikommissionen

I många år har den svenska energidebatten varit tämligen låst i för och emot kärnkraft, vilket naturligtvis stått i vägen för alla konstruktiva diskussioner om vilka möjligheter framtiden bjuder på. Vi har länge påpekat kärnkraftens tillkortakommanden, både miljö- och säkerhetsmässiga, men även dess ekonomiska risker. Det senare har dock inte kärnkraftsförespråkarna velat ta till sig, utan har fortsatt att prata om ”billig baskraft” även när Storbritannien öppnar för garantipris på nästan en krona kilowattimmen för sin nya kärnkraftsel samtidigt som vindkraft kostar hälften att bygga och solelen har rasat till under kronan.

Det är med glädje jag konstaterar att debattklimatet kanske äntligen är på väg att förändras! Dagens energikonferens hos just basindustrin (SKGS) bjöd nämligen på många vittnesmål om att frågan om kärnkraftens vara eller icke vara kanske snart är död och äntligen har fått sig en välförtjänt begravning. Energiminister, och tillika ordförande för den nya parlamentariska Energikommissionen, Baylan ställde den hypotetiska frågan ”Vem vill bygga ny kärnkraft med dagens ekonomiska villkor?” och sa själv ”Svaret är: ingen”. Även Mikael Odenberg, Generaldirektör för Svenska Kraftnät och känd kärnkraftsvän, konstaterade, om än lite mer bittert, att ”Marknaden kan idag inte leverera den kraft som behövs för att lösa effektfrågan” (dvs kärnkraft, min övers). Som tur är hördes mer positiva förhoppningar om effektfrågans lösningsmöjligheter av bland annat en annan GD, nämligen Erik Brandsma från Energimyndigheten som satte stor tilltro till ett framtida mer dynamiskt system. Även Anne Vadasz Nilsson, GD för energimarknadsinspektionen, stack ut hakan och sa att vi inte ens behöver effektreserver i ett kortare perspektiv och att vi måste låta prissignalerna ge rätt incitament till marknaden för att lösa problem.

Naturligtvis finns många utmaningar i framtidens energisystem och knäckfrågor som måste lösas när kärnkraften nu ska avvecklas, men det är viktigt, vilket också Baylan konstaterade, att energikommissionen fokuserar på de verkliga utmaningarna. Det känns ju hoppfullt att politikerna kanske äntligen är på väg ut ur kärnkraftsdebatten och in i en mer konstruktiv dialog om framtidens energisystem. Den politiska viljan att göra detta är en förutsättning, och finns enligt Baylan idag, vilket ger hopp om att man faktiskt kommer att kunna nå en blocköverskridande överenskommelse värd namnet så småningom.

Kommentera

4 thoughts on “Ny svensk energidebatt ger hopp för Energikommissionen

  1. Kärnkraftsdebatten lever förstås, hur många bockar man än sätter till trädgårdsmästeriet. Att britter satsar på kärnkraft beror förstås på att naturgasen sinar och britterna inte bara kan spela med i förnybart-retoriken utan nu måste börja agera på allvar. Kärnkraft är såväl billigare som värdefullare än vind och sol, men det är helt riktigt att marknaden i många länder just nu är politiskt riggad mot kärnkraft.

    • Ja, debatten lever förstås i allra högsta grad bland anonyma tyckare på diverse bloggar och i Ny Tekniks kommentarsfält. Det vi sett på senaste tiden är dock att de flesta makthavare i energisverige, från VD:ar för stora energibolag till generaldirektörerna nämnda ovan, verkar tämligen ense om att det ser mörkt ut för ny kärnkraft i Sverige. Helt enkelt därför att det nu blivit för dyrt jämfört med alternativen. Och framför allt att det är en för stor finansiell risk för någon privat investerare. Hela den eventuella lönsamheten med kärnkraft räknat/kWh producerad el bygger på att de kan stå kvar och producera i minst 50 år – och det i en värld där solrevolutionen håller på att ta fart, där uranet till tredje generationens kärnkraft (vilket är det som diskuteras här, och inget annat) kan ta slut eller bli för dyrt snart och där en större olycka till eller ett terrorangrepp skulle kunna förändra hela synen på kärnkraften. Vilken investerare vill ta den risken? Idag betalar britterna dessutom nästan en krona per kWh i garantipris för ny kärnkraft medan vindkraft kostar hälften av det att bygga. En intressant kommentar från GD för Energimynd på ovan nämnda konferens var att \”Basindustrin har länge trott att om vi bara bygger ny kärnkraft kommer de få el till 20-30 öre/kWh, det stämmer inte!\” Att det är marknaden som är riggad mot kärnkraft är väl en tolkningsfråga i en värld där fossila bränslen och kärnkraft fortfarande subventioneras med fem-sex gånger så mycket som kärnkraft varje år och där kärnkraft idag endast byggs på marknader med planekonomi eller kraftiga subventioner för kärnkraft.

  2. Apropå en annan av era aktuella artiklar (utan möjlighet att kommentera), så vill jag upplysa om det faktum att det – i verkligheten – inte finns folk som förnekar klimatförändringar.
    Inte en endaste person.
    (Skribenten hävdar felaktigt att Stockholmsinitiativet förnekar klimatförändringarna.)

Kommentering är stängd.