Öka takten för solrevolutionen även i Sverige

”Det är en mörk skugga av okunskap och svag politisk vilja som har stått i vägen för solenergins genombrott i Sverige, inget annat” skriver vi tillsammans med HSB, Oberoende Elhandlare och Solkompaniet idag på DI-debatt. 

Det är dags att den solrevolution som drar över världen även får fäste i Sverige, och en av nycklarna till detta är naturligtvis ett långsiktigt, lönsamt och rättvist stödsystem för egenproducerad el. Vi har tidigare skrivit om alla turer kring nettodebiteringsutredningen här och även varit väldigt tydliga i vår syn på att det är nettodebitering som är lösningen att föredra. Nu ändar vi kurs en aning och uppmanar den nya regeringen att inte skrota det förslag på skattereduktion som Alliansregeringen la i våras, utan pläderar för att istället införa några nödvändiga förbättringar och se till att det kommer på plats så fort som möjligt. . Anledningen till detta är dels att det har visat sig kunna bli problem med EU-regler och dels den utveckling vi sett på flera håll i Europa där allt för hög ersättning gjort att stödsystem har dragits tillbaks, vilket fått investeringsviljan att avta på grund av osäkerheten. Det är dock viktigt även att den maximala produktion som får dras av från skatten i förhållande till den egna konsumtionen fortfarande beräknas på årsbasis

Alla nya tekniker behöver stöd för marknadsintroduktion och förnybara energislag behöver det fortfarande i viss mån – om inte annat för att kompensera för de både dolda och öppna subventioner som ännu ges till fossila energislag och kärnkraft. Däremot har priserna, tack vare utvecklingen bland annat i Tyskland, sjunkit så kraftigt att solel nu snart står på egna ben även hos oss. Då tycker vi att det liggande förslaget, med förbättringar, ger ett tillräckligt bra incitament för investeringar och det är viktigt att få det på plats snabbt för att inte sinka solrevolutionen en solig sommar till! Förslaget ger den producerande konsumenten en skälig ersättning för sin överskottsel samtidigt som det ger en långsiktig stabilitet. Allt för höga ersättningsnivåer som delvis Tyskland, kan leda till problem om allt för stora volymer kommer in i systemet. Och solelen  har potential till stora volymer även i Sverige. Visste ni till exempel att solceller på alla byggnadsytor i Sverige som träffas av minst 70% solinstrålning skulle kunna ge 60 TWh el årligen, lika mycket som kärnkraften idag?

Soligt i Tyskland

I Tyskland, som haft bra stöd för marknadsintroduktion av solel, är det vanligt både att Jesus vaktar ingången till huset och att taket är täckt av solceller…