Pinsam skattereduktionssoppa

En vet knappt om det är läge att skratta eller gråta åt den närmast Kafka-liknande byråkratisoppa som det nya förslaget för skattereduktion för mikroproducerad el (f.d nettodebiteringsförslaget) nu hamnat i. När både Svensk Energi, Fortum, Miljörörelsen och Solcellsbranschen enas i att gå i taket samtidigt vet man att regeringen har gjort bort sig på riktigt… Enligt ett inlägg på Twitter från Lise Nordin (Mp) bekräftades i veckans hearing i utskoppet de rykten som cirkulerat om att mikroproducerad el som ges skattereduktion samtidigt kan komma att belastas med energiskatt om producenten väljer att sälja överskottet av elen. Om hen inte gör det blir effekten av förslaget istället ingen alls, eller kanske till och med negativt enligt beräkningar gjorda av Svensk Energi och som redovisats i Dagens Industri tidigare i veckan.

Anna-Karin Hatt försöker på sin blogg slå tillbaks Svensk Energis kritik, dock utan att bekräfta att förslaget kommer att kunna ge en samtidig skattereduktion och inkomst från försäljning utan att producenten belastas med moms och energiskatt på sin egenanvända el. Bengts Villablogg som varit en av dem som bevakat utvecklingen noggrant känner sig inte heller övertygad av Hatts förklaring….

Vi väntar med spänning på att regeringen ska komma med ett förtydligande i frågan och reda ut vad avsikten med förslaget egentligen varit och vad som gäller. Och gärna berätta när man nu avser att hålla omröstning i frågan… Tills vidare gäller följande händelseutveckling:

1) Alliansen utlovar satsningar på solcellsstöd i sitt valmanifest men sänker istället stödet

2) Alliansen aviserar istället att man avser att införa nettodebitering

3) Nettodebiteringen utreds för tredje gången och landar i ett ganska urvattnat förslag om en skattereduktion istället efter att man skyllt på EU-regler (trots att nettodebitering finns i flera EU-länder)

4) Rykten börjar cirkulera om att skattereduktionen kan leda till att energiskatt läggs på egen produktion och att effekten av hela kalaset nu vilar i händerna på skatteverket

5) Finansdepartementet verkar bekräfta att så är fallet och uträkningar visar att förslaget snarare leder till en nettoförsämring än en förbättring jämfört med tidigare

Av den utlovade satsningen bidde med andra ord åter igen en tummetott. Eller snarare – det bidde ingenting… Pinsamt var ordet!

solcell

Not: Betänkandet har i skrivandets stund ännu ej publicerats