Seminarium med Energikommissionen

IMG_0223

Svante pratar om incitament. Foto: Gunilla Andreé

Igår hade vi besök av Energikommissionen på kansliet! Det blev ett spännande seminarium med många nyfikna frågor från pålästa politiker och ett engagerat sekreteriat. Svante Axelsson inledde med varför vi tror på en blocköverskridande energiuppgörelse. ”Läget har aldrig varit så bra som nu, ni har världens lättaste jobb”! Kanske inte alla höll med helt och hållet men det blev några leenden i alla fall. Med kärnkraften på väg ut, nya lösningar på väg in i rasande takt, sjunkande priser på förnybart och en ökad förståelse hos branschen för att även annan miljöhänsyn behöver tas så är förutsättningarna goda för att alla parter ska kunna se framåt och enas.

Jag pratade lite om den numera ganska tjatiga frågan ”Vad ska vi göra när det inte blåser”. Ett PM om det är på ingång, men sammanfattningsvis så är kanske problemet inte så stort som många tror och lösningsförslagen är desto fler. En ögonöppnare för oss har varit beräkningar vi fått ta del av som visar att effektbehovet för elvärmen i Sverige är större än effektbortfallet skulle bli om vi ersatte all kärnkraft med vindkraft rakt av, utan andra förändringar! Men det finns mycket annat kul att skruva på också – både på användarsidan och tillförselsidan, som bilden nedanför ska visa:

bild

 

Vi fick också höra en intressant dragning av Louise Trygg, Professor i Energisystem från Linköpings universitet, som pratade om de stora potentialer som fortfarande finns för effektivisering och konvertering till fjärrvärme i industrin.

IMG_0221

Politikerna hade många frågor… Foto: Gunilla Andreé

Även om debatten har svängt till att mer handla om effektstyrning än effektivisering så får vi inte glömma att det fortfarande är en viktig parameter. Huvudbudskapet från både mig och Louise kan nog sammanfattas som att vi måste se både effektivisering, laststyrning och konvertering till och från el i olika processer som en enhet. Bara med systemperspektiv kommer vi att kunna lösa dessa frågor utan att riskera att köra in i återvändsgränder eller göra det onödigt svårt. Louise gjorde en liknelse med att vi måste täta våra hus innan vi börjar optimera uppvärmningen och styrningen, annars får vi en onödigt stor last att hantera!