Skiffergasen är en tvärgata i återvändsgränden

Gasbranschen träffas årligen på stort möte och hade i år bjudit in mig att tala om skiffergas. Jag återger här några argument mot att skiffergas skulle vara en väg framåt mot lägre klimatpåverkan eller Putin-beroende. Skiffergasen är en återvändstvärgata i den stora fossilåtervändsgränden.

Skiffergasen har de senaste åren exploderat i USA och översvämmat marknaden med billig fossilgas. Nu vädrar gasmarknaden morgonluft även på andra håll i världen och stora resurser finns bl.a. i Kina, Argentina, Sydafrika, Brasilien, Ryssland, Ukraina, Polen, Frankrike och Storbritannien. Det finns lite även i Sverige.

Men leder skiffergas till lägre klimatpåverkan?

Fossilgas släpper ut cirka hälften så mycket koldioxid vid förbränning som kol. Men tar man hänsyn till läckaget av den mycket mer klimatpåverkande gasen metan pekar det mot att skiffergas har större klimatpåverkan än kol. Särskilt i det korta 20-årsperspektivet. Och det är ju bråttom att minska klimatpåverkan. Det räcker att det läcker några procent metan för att klimatpåvekan ska bli större. Skiffergas är verkligen en falsk lösning.

Stor lokal miljöpåverkan.

Skiffergasen påverkar inte bara det globala klimatet negativt. Miljöpåverkan är stor på det lokala planet. Vid utvinningsmetoden fracking sprutas vatten, sand och kemikalier ned i djupet. Det är enorma mängder med vatten och kartor från WRI pekar på ett stort överlapp mellan gasfyndigheterna och områden med akut vattenbrist.

Det är också mycket kemikalier och lite kommer självklart på villovägar. Gasdagarna hölls i Båstad med tunneln under Hallandsåsen som närmsta granne. Kopplingen mellan att borra i berg och kemikalier på drift i naturen är just här övertydlig. Då spreds Rhoca Gil, men vid frackingen vet man inte vad som sprids. Det är företagshemligheter.

Effekterna i USA har varit många men de drabbade har ofta tystats ned av gasbolagen. I ett fall fick en familj $ 750.000 för att de aldrig mer skulle prata om skiffergas. Tystnadsplikten inkluderar barnen, 7 och 10 år. Livet ut. Det är vansinnigt.

Men hur farliga är kemikalierna?! Amerikanska Naturvårdsverket undersöker och har släppt en rapport från en pågående studie där de studerat spillvattnet. Listan på kemikalier tar upp 32 sidor (!) och bara på de första sidorna finns ämnen som är cancerframkallande, reproduktionsstörande, fosterskadande och långtidsverkande. Detta sprutas rakt ut i naturen, för att ta upp fossila bränslen!

Europa är idag beroende av importerad fossilgas.

Energisäkerhet är ett aktuellt tema i Europa. EU importerar 53 % av sin energi och 66 % av gasen. Situationen är känslig då en stor del av gasen kommer från Ryssland. EU kommissionen pekade i en ny stresstest över gasberoendet själva ut energieffektivisering som en viktig väg framåt för att minska beroendet. Den andra långsiktigt hållbara lösnigen är naturligtvis förnybar energi.

Med satsningar på förnybar energi och energieffektivisering minskar EU både sin klimatpåverkan, visar vägen i de globala klimatförhandlingarna och minskar Putin-beroendet.

Därför är dagens EU-råd synnerligen viktigt. Där ska EUs mål för klimat och energi tas till 2030. Mål för förnybar energi och energieffektivitet är avgörande. Och det dagsaktuella läget borde göra dem än viktigare. Kommissionens egna beräkningar visar ju att det skapas fler jobb med tuffa mål för både klimat, förnybar energi och energieffektivisering.

Kommentera

3 thoughts on “Skiffergasen är en tvärgata i återvändsgränden

  1. Om man tror sig kunna minska \”klimatpåverkan\” – så vore det väl en idé att ta reda på (verkliga) FAKTA om vad som påverkar klimatet…

    Sen kan man ju undra varför någon tycker att det är bråttom att åtgärda någonting som man inte vet någonting om. (Hur kan man då veta vad \’åtgärden\’ skall bestå av?)

    http://www.klimatupplysningen.se/

  2. Alienna, du har i ett flertal kommentarer upprepat precis samma synpunkt. Vi har fattat var du står och du behöver inte upprepa detta igen, tack.

Kommentering är stängd.