Solrekord och energilager heta snackisar i sommarvärmen

En av sommarens stora energisnackisar har varit hur solelen slagit rekord efter rekord runt om i världen. Bland annat producerade solelen mer än kärnkraften i Tyskland i juli och Storbritannien toppade på 16% av elen från sol under en julieftermiddag. Det är bara att konstatera att Solrevolutionen är här för att stanna! Det är knappast någon som idag ifrågasätter att förnybart skulle kunna klara av hela världens elförsörjning energimässigt. Det som nu diskuteras är snarare effektfrågan – det vill säga vad vi ska göra när solen inte skiner och vinden inte blåser eller vad vi ska göra med elen när vi får ett överskott på marknaden vissa tider. Detta har gjort att frågor om energilagring har varit i hetluften en längre tid.

I dag släppte IVA en ny rapport om just teknik för lagring av el, med tillhörande seminarium. Rapporten är mest en sammanställning av det aktuella forsknings- och marknadsläget men lämnar utrymme för en del funderingar. Rapporten släpptes inom ramen för IVA:s projekt Vägval El och projektets ordförande Bo Normark inledde med att konstatera att flera av våra största energibolag behöver uppdatera informationen på sina hemsidor eftersom det fortfarande står saker i stil med “El går inte att lagra och måste produceras samtidigt som den konsumeras”. Detta påstående är helt enkelt inte sant längre.

El har visserligen kunnat lagras länge, bland annat med hjälp av batterier och pumpkraftteknik, som fortfarande är den vanligaste formen av lagringsteknik för el, följt av tryckluft, svänghjul och batterier. Det som händer nu är dock att flera andra nya tekniker är på språngmarsch mot marknaden samtidigt som priset på batterier sjunkit kraftigt. Faktum är att priset på Teslas nya batteri för hemmabruk, Powerwall, redan är i paritet med vad marknadsanalytiker förutspått för 2020. Det blev också en stor succé när det släpptes och sålde slut på en vecka. Det var också just batteriernas utveckling som förvånade mest när sammanställnigen gjordes, enligt Bo Normark. Pumpkraftverk är fortfarande det absolut vanligaste sättet att lagra el men det är litiumbatterier som står för den största delen av ny lagringskapacitet på marknaden. På en fråga om hållbarheten svarade Normark att han inte trodde det är litium som kommer att bli ett problem, utan andra ämnen som används i batterierna, exempelvis Kobolt som är en sällsynt metall. Dock finns många olika tekniker för litium-jonbatterier så det generella uppskalningsbarheten verkar inte ses som något problem inom forskning och utveckling i nuläget.

 

En annan teknik som är i hetluften är Power-to-Gas. Det är en teknik för att omvandla el till metangas, som sedan kan användas istället för fossilgas eller konverteras tillbaks till el igen (dock med större förluster). Diskussioner pågår om en demonstrationsanläggning i Sverige och bland annat i Falkenberg och på Gotland är intresset stort enligt Karin Byman från Vägval El som presenterade en studie om detta på semniariet.

 

Studiens slutsats är att alla lagringstekniker har sina olika applikationer och att de hinder som kvarstår för en storskalig marknadsintroduktion i Sverige främst är priset på teknikerna i kombination med att prisvariationerna för el varit för låga för att ge incitament till lagring av el. Det finns dock även legala hinder och ellagstiftningen måste anpassas för en ny typ av elmarknad för att möjliggöra lagring i större skala.

 

Seminariet kan ses här: http://www.iva.se/event/lansering-av-ny-studie-om-energilagring/

och för den som vill läsa rapporten så ligger den här:

http://www.iva.se/publicerat/energilagring-teknik-for-lagring-av-el/