Spelar Vattenfall rävspel?

Vattenfall

Det är en vacker framsida som pryder programmet till Vattenfalls årliga bolagsstämma som gick av stapeln i morse. Bilden andas framtid, förnybar energi och hänsyn till människor. Det hade ju varit trevligt att anta att även bolagets investeringar gått i samma riktning de senaste åren. Nu vet vi ju alla vid det här laget att så knappast varit fallet, snarare har Vattenfalls affärer uppmärksammats i media gång på gång på grund av fortsatta investeringar i kolgruvor, den misslyckade Nuon-affären, som inte bara är en skandal ur miljösynpunkt utan även en finansiell katastrof, minskade satsningar på vindkraftsinvesteringar och så vidare.

Det var tydligt att se på stämman att Vattenfalls ledning knappast var sugen på att prata om de misslyckade satsningarna. Koncernchef Øystein Løseth pratade hellre om att han var nöjd med tillgängligheten i kärnkraften och i den tyska produktionen (alltså kolkraften). Styrelseordförande Lars G Nordström erkände vissa utmaningar, men ville gärna påminna om att ”det som är gjort är gjort” och att de som arbetar på bolaget i dag måste förhålla sig till det och de gällande politiska spelreglerna. Överlag genomsyrades samtliga framlägganden av en syn på att det är de politiska spelreglerna som styr och energibolagen har, som offer för omständigheterna, inte något annat val än att anpassa sig efter dem. Ungefär: ”Tyskarna vill ju ha kolet. Det är väl inte Vattenfalls fel”?

Dock rimmar denna offerbetonade inställning aningen illa med det faktum att Vattenfall vid flertal tillfällen figurerat i olika sammanhang där stöd till förnybart har motarbetats i EU. Dessutom har företaget drivit flera reklamkampanjer på plats i brunkolsregionerna i Tyskland där kolkraft beskrivs som framtiden med bilder på glada unga människor i Vattenfallsgula hjälmar som arbetar inom kolindustrin. Vattenfall försöker alltså påverka både politiken och opinionen i en riktning som snarare pekar rakt bakåt mot fossiltiden än mot framtiden som framsidan på programmet vill ge sken av. Försvaret från ledningen? Man tror på ett högt pris på koldioxid på sikt. På vilket sätt är det då smart att investera i kolkraft, kan man undra? Till och med Statssekreterare Thedéen, som också var på plats, betonade att man från ägarens sida ser långsiktiga finansiella risker med verksamhet som släpper ut koldioxid. Slutsatsen är att Vattenfall återigen spelar högt med CCS-kortet vilket man tror ska göra det möjligt att fortsätta elda kol även när (eller snarare OM) priset på koldioxid blir tillräckligt högt. Någon plan B verkar inte finnas.

Vattenfalls kolreklam - framtiden?

Vattenfall kör även nu reklamkampanjen ”Was wichtig ist” på sin hemsida. Översättningshjälp? ”Vår framtid är viktig för mig” och längt ned ”Vad hjälper till med det? Brunkolet”

När det var dags för allmänhetens frågestund inledde Vattenfall märkligt nog med att visa en flera minuter lång film om skidåkaren Daniel Richardssons framgångar och bjöd sedan denne upp på scenen för att ställa lite frågor om skidåkning. Det är tydligt att Vattenfall hellre diskuterar sin sponsring av skidlandslaget än företagets miljöansvar. Richardsson stod dock för en rolig, men sannolikt omedveten, koppling mellan de båda. På frågan om hur han lägger upp sina lopp svarade han att ”det gäller att spela rävspel för att slippa dra”. Det krävs inte mycket fantasi för att göra vissa associationer till Vattenfalls agerande i energiomställningen. När blir det dags för Vattenfall att kliva upp i ledningen och visa sin vilja att vinna loppet mot framtiden?