Varför ska vi spara energi?

Det svenska energisystemet är koldioxidneutralt och miljövänligt, varför ska vi då effektivisera?”. Det får vi på Naturskyddsföreningen ofta höra när vi pratar om energieffektivisering. Det verkar vara en vanlig uppfattning inte minst bland många politiker. Men hur är det med den saken egentligen, är det en missriktad insats för klimat och miljö att satsa på energieffektivisering? Vi reder ut begreppen och förklarar varför energieffektivisering är en viktig klimat- och miljöåtgärd.

Först måste vi definiera vad vi menar med svenskt energisystem. De som menar att det är miljövänligt syftar på el- och värmesektorn. Transporterna, som utgör omkring en fjärdedel av energianvändningen är som bekant till största delen fossildrivna. Inom el och värme ser det bättre ut, där är över hälften av energin förnybar. Men hälften förnybart betyder hälften kvar. Av detta är en stor del kärnkraft. Kärnkraften har förhållandevis låg klimatpåverkan, men många andra problem. Men hur är det då, är effektivisering i el- och värmesektorn verkligen rätt ur ett miljö- och klimatperspektiv? Ja, jag ser sex huvudsakliga skäl till att det är väldigt viktigt:

1. Energins direkta klimatpåverkan

Svensk energi är inte fossilfri, även om transportsektorn exkluderas. Exempelvis består fjärrvärmen, som ofta benämns som ”fossilfri” till ungefär 15 % av fossila bränslen, och ytterligare 19 % avfall där bland annat plast ingår. Det är ohållbart ur klimatperspektiv, och verkligen inte fossilfritt.

2. Energins övriga miljöpåverkan

Det finns ingen miljövänlig energi. Även om förnybar energi är långt bättre än fossil så kräver den exploatering, resursutnyttjande och kompromisser med sociala, kultur-, och naturvärden. Vi kan öka den förnybara produktionen, men inte hur mycket som helst. Den enda miljövänliga energin är ”negawatten” – den vi effektiviserar bort och inte behöver.

3. Energins alternativanvändning i energisystemet

Genom effektivisering kan fossil energi trängas undan i andra delar av energisystemet, och Sverige kan också minska importen av fossil energi samt öka exporten av förnybar energi till länder med mer fossil energiproduktion. Sverige är del av Europas energisystem, och framförallt vår vattenkraft är värdefull. Den kan fungera som ”batteri” för förnybar elproduktion i fler länder än Sverige; när solen skiner och vinden blåser sparas vatten i dammarna, när sol och vind inte ger tillräckligt så kompenserar vattenkraften. Vattenkraftens balanspotential är en framtida exportvara för Sverige.

4. Utfasningen av kärnkraften

Sveriges kärnkraftsreaktorer närmar sig slutet på sin livslängd. Att ersätta dem med nya reaktorer vore ekonomiskt, miljömässigt och säkerhetsmässigt förödande.

5. Fossil energi och utsläpp i andra sektorer

Det här perspektivet glöms ofta bort. Sverige behöver inte bara ersätta dagens fossila el- och värmeproduktion. Transportsektorn behöver ställas om, vilket kommer öka behovet av förnybar el till elektrifieringen av vissa transporter, och samtidigt ökar konkurrensen om biomassan när biobränsleanvändningen ökar i transportsektorn. Den efterfrågan måste i hög utsträckning mötas med effektivisering i andra sektorer. Detsamma gäller processindustrin, där nya utsläppsfria processtekniker kan komma att öka efterfrågan på el ganska rejält.

6. Balans i systemet

Användningen av energi går hela tiden upp och ner. Efterfrågan varierar stort över året och över dygnet. Det innebär att kapaciteten i systemet hela tiden måste vara högre än den genomsnittliga användningen, för att klara av dessa variationer. Det behövs även balanskraft för att justera för varierande produktion från vissa förnybara energikällor, som exempelvis vindkraft. Den totala energianvändningen styr alltså hur mycket kapacitet som behöver finnas för reservkraft och balanskraft. I Sverige har vi en viss mängd balanskraft att röra oss med om vi inte vill bygga ut vattenkraften – och ju mindre total energianvändning ju större andel förnybar kraft kan vi ha i systemet.

Kommentera

5 thoughts on “Varför ska vi spara energi?

 1. Grattis David! En strålande sammanfattning av varför vi \”måste\” spara energi! Särskilt nöjd är jag med den sedan länge självklara sanningen, \”Den enda miljövänliga energin är den vi effektiviserar bort och inte behöver.\”

  Om du får mera uppdrag från SNF så föreslår jag att du förklarar för alla floskelskaparna vad energieffektivisering är för något! Alltså inte tilläggsisolering av fasaderna, installation av FTX-system i självdragshus etcetera!

  Och så skall du få en mycket pinsam sanning! Se till så att Svante Axelsson befrias från sin löjligt låsta position att man inte vill lära ut hur energieffektivisering går till av en kärnkraftsförespråkare! Jag erbjöd mig men det var ointressant! Hellre fortsätter man att förorena än att på något sätt beblanda sig med parias!

  Hans Lönn civilingenjör

 2. Det är pinsamt för SNF att man inte har kapacitet att moderera mitt inlägg på så många dagar! Eller är det så att jag rört om i grytorna och ni kämpar förtvivlat kring ett ställningstagande om ni skall släppa igenom kommentaren? Det är ju i så fall mycket positivt!

  • Hej Hans,

   Det hade tyvärr blivit lite fel med inställningarna för bloggen så att ingen fick notiser om nya kommentarer. Detta ska snart vara åtgärdat!

   Hälsningar,
   Katarina
   assisterande webbansvarig

 3. Hej Hans! Tack för kommentaren. Nyttorna med effektivisering är många, vi kan både minska utsläppen, slippa kärnkraften och minimera annan miljöpåverkan.

 4. Hej David! Om det vore så väl att man kunde slippa kärnkraften skulle jag också vara lycklig! Men nu är det så att jag absolut inte tror på att det är möjligt! Och, som sagt, det blir ändå mindre möjligt när alla inblandade, politiker (Åsa Romson m.fl.) och s.k. experter inte tar till sig ens vad energieffektivisering är för något! Alla, även Boverket och Stem, vet nu att energideklarationerna av byggnaderna blev ett komplett fiasko! Ändå håller man på och filar på \”misslyckandet\” som aldrig kommer att ge något!

  Jag har nu vetat att jag kan energieffektivisera med 30 % i befintliga stora fastigheter i nästan 30 år och med en återbetalningstid på 1 à 2 år men ingen vill lära sig något! Sverige har blivit snackepellarnas land!

Kommentering är stängd.